Medlemsinfo december 2019

Återkoppling städdagen 6/10

Tack alla som deltog under städdagen, vi fick mycket gjort och det blev en trevlig avslutning på innergården med fika och korvgrillning. Ni som inte kunde vara med kommer att få uppdrag tilldelade så att alla är med och bidrar. Att vi har dessa gemensamma städdagar är för att vi på detta sätt kan hålla kostnaderna nere, skulle vi behöva ta in en entreprenör för att göra detta så skulle det öka föreningens utgifter.

Cyklar

Styrelsen har sedan tidigare försökt få ordning på antalet cyklar nere i källaren. Styrelsen ser att det är ett flertal cyklar som inte används och dom tar upp onödig plats. Självklart ska man få ha sin cykel i källaren, men om man inte använder den så kanske vi kan ställa den på något annat ställe under tiden. Vi har ett utrymme i pannrummet där vi kan förvara cyklar under en längre eller kortare tid. Om du förvarar din cykel för att ”spara den” så kanske vi kan ställa den i pannrummet under tiden så att de som använder cykel dagligen får plats nere i källaren. Kontakta gärna styrelsen om vi kan förvara din cykel vid pannrummet istället. Vänligen ställ inte cyklar framför dörrarna till förrådet, trist att behöva flytta på cyklar när man ska in i sitt källarförråd. Styrelsen kommer att markera var cyklar inte får stå och detta för att underlätta för alla som ska in i sina förråd.

Soprummet

Verkligen kul att se att så många väljer att mat-återvinna. En sak att tänka på är att man inte fyller påsarna för mycket, man ska kunna stänga påsen då det annars rinner över vätska och läcker ut i sopkärlet. Om vi hjälps åt med detta så slipper vi den värsta lukten. Någonting som inte har fungerat är glasåtervinning. Det ställs flaskor på golvet och förväntas att det ska försvinna med hjälp av någon annan. Då detta har skett upprepade gånger trots att styrelsen har hänvisat till återvinningen på Vikingagatan så har styrelsen tagit ett beslut att köpa in fler sopkärl så att glasflaskor kan återvinnas. Positivt kan man tycka, men ingenting är gratis och detta kommer att öka föreningens kostnader avseende sophantering. Styrelsen vill även lyfta fram att när det är fullt med kartonger så packa inte på höjden då det ramlar och samlas kartonger på golvet. Är det fullt, gå till Vikingagatan och återvinn kartongerna där. Sedan måste vi se till att vika/riva/platta till kartonger innan vi kastar dem. 

Allmänna utrymmen

Styrelsen vill återigen påminna om att det är viktigt att hålla rent och hålla bråte/saker borta från allmänna utrymmen som vind, vädringsbalkonger, källare och innergård. Föreningarna omkring oss har haft problem med råttor och vi vill inte att råttorna ska flytta in här med. 

Bokning av tvättstugan

En tanke när vi ändrade bokningsrutinerna var att man bland annat ska kunna avboka sin tid, till exempel kan detta vara om man kommer på att man inte behöver nyttja tvättiden. Avslutar man tvättiden tidigare så kan man avsluta passet så någon annan kan passa på att tvätta. Vad avser städning av tvättstugan så brister det fortfarande och styrelsen vet inte hur vi ska lösa detta problem.

Medlemsundersökning

Styrelsen har arbetat fram en medlemsundersökning, denna undersökning är frivillig men då styrelsen är mån om att alla ska känna att man har möjlighet att vara med och påverka vårt boende så är vi tacksamma om så många som möjligt svarar. Det kom fram bra förslag på städdagen om saker vi kan förbättra i föreningen och styrelsen känner att alla har något bra att bidra med. Allt kanske inte är genomförbart, men vi är övertygade om att detta ger alla en chans att komma till tals. Håll utkik i posten då den kommer i pappersformat.

När granen dansar ut

Vänligen tänk på att skydda granen när ni ska kasta den, om det kommer barr i trappuppgången så vänligen sopa upp det så slipper grannarna få med sig barr in i sin lägenhet. Samma sak gäller i källaren då styrelsen förra året fick ställa sig och sopa i källaren då någon hade kastat massa grankvistar i soporna. Sopkvast och städsaker finns utanför soprummet. För den som inte vet så brukar graninsamling finnas mitt emot Rödabergsgatan 6. Tack för visad hänsyn.