Trivselregler innergården

Om du vill boka innergården för en större tillställning så boka på bokningstavlan utanför tvättstugan, detta gäller bara om ni ska vara ett större sällskap (förslagsvis 10 personer) annars nyttjar man innergården som vanligt. Bokning ska ske i god tid innan och inte i sista minuten.

Vi respekterar dom bokningarna som har gjorts och följer följande trivselregler:

 • Tänka på ljudnivån efter 22.00
 • Torka alltid av borden efter sig, trasa finns i tvättstugan
 • Städar efter oss och ser till att alla utemöbler/grillen står där dom ska stå
 • Alla dynorna ställer vi in i boden i lådan, detta gäller även sittunderlagen till stolarna
 • Går något sönder så meddela styrelsen omgående
 • Fontänen är ingen klätterställning (har gått sönder en gång p.ga oaktsamhet)
 • INGEN rökning på innergården/vädringsbalkongerna. Respektera detta så gör du styrelsen och dina grannar en stor tjänst.
 • Alla som nyttjar innergården SKA fylla på vatten i fontänen när det behövs, vattna blommorna, klippa gräset vid behov 
 • Om du har använt grillen så se till att den töms senast dagen efter

Trevlig sommar!!!!

Informationsblad April 2020

Ordförande har ordet
Det är en väldigt speciell tid vi lever i, men aldrig har Stockholm känts så vänligt. Man
bemöts på gatan med ett leende eller till och med ett hej. Visst kan man fokusera på det
negativa, men det räcker med att se på nyheterna så har man fått sin beskärda del. Det är tid
för att visa vänlighet och att vi är i detta tillsammans.
Min önskan är att vi i vår förening hjälps åt, prata lite (på avstånd) extra med din granne
eller bara säg hej. Ingen ska behöva känna sig ensam och hjälp finns närmaren än man tror,
så var inte rädd att erbjuda en granne hjälp om det behövs och var inte rädd att fråga efter
hjälp om du behöver den.
Vi har medlemmar som tillhör riskgrupper och därför har vi bett städföretagen att torka av
till exempel dörrhandtag på dörrar i alla gemensamma utrymmen extra noga samt så är vi
några i styrelsen som spontant går och torkar också.
Livet går vidare och så även vårt jobb inom styrelsen, även om det känns mindre viktigt så
har inte vårt uppdrag och skyldigheter minskat, utan tvärtom så har vi flera pågående
projekt. Dessa projekt kan du läsa mer om här, men jag vill ändå påminna om att även om det
känns fel i tiden så var dessa projekt inplanerade innan viruset tog sådan spridning.
Jag önskar alla medlemmar en trevlig vår och var rädda om er och håll er friska.

Med vänlig hälsning,
Morgan Essen-Möller

Föreningsstämma
Som en del av er redan har sett så hade styrelsen planerat att hålla föreningsstämma den 16
april 2020. Styrelsen har i samråd med föreningens jurist kommit fram till att skjuta fram
stämman. Enligt föreningens stadgar så ska stämman hållas i april månad, men enligt
Bostadsrättslagen så ska den hållas 6 månader efter föreningens årsbokslut, vilket var 2019-
12-31. Vi i styrelsen hoppas alla medlemmar har överseende med att vi skjuter fram stämman
till senast den 30/6.

I skrivande stund håller Regeringen på att se över tillfälliga lagförslag för hur
bostadsrättsföreningar ska kunna hålla Föreningsstämmor utan att ses fysiskt. Vi är i ett
exceptionellt läge, så styrelsen hoppas alla medlemmar har överseende med hur årets stämma
kommer att hållas samt att planera in det vid ett annat tillfälle än vad vi är vana vid.
Stämman kan komma att hållas digitalt men vi ser även över andra förslag, som att vi håller
den på innergården senare i vår, så vi inte behöver trängas i en lokal. Styrelsen vädjar om
förståelse till att saker och ting blir annorlunda i år men vi garanterar att saker och ting ska
ske enligt lag. Årsbokslut kommer att delas ut som vanligt i god tid innan stämman och våra
revisorer håller just nu på att gå igenom det sista. Så håll ögonen öppna, då vi kommer sätta
upp anslag om när det är dags.

Nya styrelseledamöter sökes till styrelsen
Vi behöver fler till styrelsen, då en ledamot slutar och en går ner som suppleant. I korthet
innebär det att sitta i styrelsen:

 • Kunna vara med på möten 1 gång i månaden.
 • Att ha intresse för hur föreningen går ekonomiskt
 • Kunna ta på sig projekt som vi i styrelsen arbetar fram tillsammans
 • Vara en ”team player” och hjälpa där hjälps behövs
 • Ha ett intresse för hur det ser ut i dom allmänna utrymmena
  Ingen förkunskap krävs, utan vi lär oss på vägen samt att vi har det väldigt trevligt på mötena.

Vill du veta mer så kontakta gärna någon i styrelsen eller maila styrelsen@eken8.se.
Ulla-Britt Björkman (Torsgatan) i Valberedningen finns tillgänglig för frågor och kommer att
gå runt och knacka dörr för att stämma av om vi har någon som är intresserad.
Styrelsen har i samtal med föreningens jurist även kommit fram till att vi bör ha en till i
Valberedningen, är du intresserad av den rollen så passa på att fråga Ulla-Britt när hon är ute
och informerar. Det går även bra att kontakta någon i styrelsen eller mail om du vill veta mer

Fasadrenovering
Nu närmar det sig, det är dags för fasadrenoveringen. Detta avser gatufasaderna mot
Torsgatan och Rödabergsgatan, men inte mot innergården. Styrelsen har i sitt arbete alltid haft
en önskan och ett mål om att renoveringen skulle ske under våren eller hösten. Nu kommer
det ske från april till augusti. Det är många faktorer som gör att arbetet måste utföras under
sommartid men det som brådskar mest är att fasaden på vissa ställen har börjat lossna och
ramlar ner på gatan. Ur säkerhetsperspektiv kan vi därför inte vänta längre med renoveringen,
utan den måste komma igång snarast. Det kommer att uppföras byggställningar mot fasaden
och detta är inte optimalt att ha under sommarmånaderna, men vi hoppas allt ska flyta på bra
och kommer att hålla medlemmarna informerade om hur arbetet fortlöper. Finns det frågor
eller funderingar så tveka inte att kontakta styrelsen via mail. För kännedom så kommer byggarbetarna ha tillgång till de allmänna utrymmena då de behöver tillgång till el och vatten. Dock kommer de att hålla till i en egen barack/vagn utanför huset.

Trädgårdsgruppen
Viktor och Kristina från styrelsen kommer att ansvara för Trädgårdsgruppen. Det kommer en
allmän inbjudan för alla som är intresserade att vara med och hjälpa till med innergården. Det
vore tacksamt om ni som vet att ni nyttjar innergården på sommaren är delaktiga och hjälper
till samt bidrar med förslag och idéer på förbättringar. Även i år så kommer möjligheten att
boka tid för innegården finnas på bokningstavlan och bokningssidan.

Några snabba punkter styrelsen vill informera/påminna om

 • Alla som nyttjar tvättstugan ska städa efter avslutat pass, torka gärna lite extra vid handtag osv i dessa tider.
 • Att tvätta utöver angiven tvättid är absolut inte tillåtet, ingen tvättar före 07.00 och efter
  22.00 (22.30 för att torka kläder). Gör man detta så bryter man mot trivselreglerna och då har styrelsen rätt att ta till andra åtgärder.
 • Vik kartonger, detta finns det information om i återvinningsrummet och ändå noterar
  styrelsen/medlemmar att vissa inte viker/plattar till kartonger. Det gäller alltså att vika alla kartonger som ska kastas, även om behållarna råkar vara tomma.
 • Se till att dörrar är stängda, Porten på Torsgatan stängs ibland inte ordentligt och dörren till soprummet mot Torsgatan står ofta öppen. Som styrelsen har
  informerat om förut så ska du alltid se till att alla dörrar i dom allmänna utrymmena stängs precis lika noga som du stänger din egen ytterdörr.
 • Det är inte ok att förvara privata saker (eller bara dumpa) utanför sina förråd, om detta sker så beställer vi in bortforsling från Jensens Drift vilket kostar och blir en onödig kostnad för föreningen. Detta är en brandsäkerhetsfråga.
 • Allmänna utrymmena är ingen plats för vila eller träning, flera medlemmar vittnar om att
  detta sker och att det känns olustigt att folk vistas i dom allmänna utrymmen på det sättet.
 • När vi i föreningen gör felanmälan till Jensen (till exempel om en tvättmaskin har gått
  sönder) och sätter upp lapp om att detta så vänligen uppge ditt namn på lappen. Det har hänt flera gånger att Jensen inte har gjort uttryckningar för att dom säger att dom inte fått någon felanmälan. Om du skriver ditt namn så vet vi vem som har gjort det och då kanske Jensen får se över sina rutiner om vad som har blivit fel.
 • Styrelsen har upphandlat nya sorteringskärl och ytterligare entreprenör för hämtning i
  soprummet. Från maj månad införs ytterligare sopsortering av plast, glas, och metall. Detta är för allas bekvämlighet, men även för att medlemmar i många fall struntat i vad som ska sorteras i vårt soprum och vad som ska till återvinningsstationen


Målning trapphus Rödabergsgatan

Måndag den 17/2 kommer arbetet med målning av trapphuset att påbörjas. Färgen som har valts är så lik den ursprungliga färgen som möjligt, från när fastigheten uppfördes. Färgprover (skrapning) har gjorts — allt för att värna om husets ursprungliga karaktär.

Färgen är ljus och styrelsen hoppas alla kommer uppskatta färgsättningen samt uppfräschningen som kommer lyfta hela trapphuset.

Arbetet utförs av Alviks Måleri och målarna har fått styrelsens godkännande att nyttja toaletten i källaren samt ett eget utrymme för att få förvara saker i samt omklädningsrum.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Morgan Essen-Möller (styrelsen@eken8.se)

Sotning tisdag 29/10 kl. 07.30-11.00

Sotning kommer att utföras av Säker Eld i vår fastighet tisdag den 29/10 kl. 07.30-11.00. Detta berör endast dom som har eldstad/öppen spis. Om du som berörs av detta och inte har fått en privat lapp om detta, vänligen meddela styrelsen omgående (styrelsen@eken8.se)

Sotarna kommer även att vistas på taket så undrar ni vad som händer så vet ni.

Då styrelsen inte har fått återkoppling om vad det var som gjorde att det luktade brandrök i hela trapphuset på Rödabergsgatan kvällen den 5/10 så råder det eldningsförbud i alla eldstäder/öppna spisar till sotning har gjorts.

Medlemsinfo september 2019

Ordförande tar ordet.

Vi har nu under några år kommit ut med detta informationsblad och det har blivit positivt bemöt av medlemmar. Det som känns lite trist är att styrelsen får väldigt ofta ta upp saker som kan uppfattas som ”pekpinnar”.

Vi har trivselregler vi alla ska rätta oss efter, och därför kommer nu en påminnelse om vad vi i styrelsen inte ser funkar.

Dörrar

Trots vi köpt in skyltar så stängs inte dörrar, detta är b la av säkerhetsskäl, avseende brand så är det inte branddörrar men det fördröjer en rökutveckling om vi skulle ha den oturen att det börjar brinna. Framför allt så är det en säkerhet för att hindra ovälkomna gäster att komma in i fastigheten. Bara inom loppet av två veckor så har sopdörren (Torsgatan) stått helt öppet ut mot gatan. Du är säkert väldigt mån om att stänga och låsa din egen dörr, varför kan det inte vara samma sak med dörrarna till dom allmänna utrymmena?

Städning av tvättstugan

Ett återkommande problem vi har och som inte verkar få bukt med är städning i tvättstugan. Samma sak igen, precis så som du säkert har det städat hemma så gäller det även tvättstugan. Känner du att näe nu är det smutsigt och jag tänker inte städa efter den som hade tvättiden innan, näe men då är det den efter dig som får ställa sig och städa. Vi har inte något städföretag som städar i tvättstugan så städa efter dig.

Återvinning

Gång på gång så ställs det flaskor i soprummet detta trots att det finns anslag om att vi inte för tillfället har återvinning för detta. Det hela slutar oftast med att styrelsen får gå och slänga flaskorna på närmsta återvinning.

Saker i allmänna utrymmen

Trots att vi har gått ut med information om att det inte får stå saker i allmänna utrymmen så ”glömmer” vissa personer saker, allt ifrån kylar, kartonger, speglar samt annan bråte. Detta var en anledning till att vi låste torkvindarna, man ställer ifrån sig saker och sen förväntas det att det ska försvinna av sig själv. Detta är inte ok och styrelsen vet inte hur vi ska nå fram för att alla ska förstå detta. Styrelsen får hyra in container till städdagarna för att dessa saker ska forslas bort. Styrelsen kommer att besiktiga allmänna utrymmen efter varje gång en medlem flyttar då vi märkt att det ”glöms” väldigt mycket saker i allmänna utrymmen.

Om man vill förvara något tillfälligt så fråga styrelsen efter utrymme, ställ inte saker och förvänta dig inte att det ska försvinna av sig själv.

Att ignorera regler som gynnar oss alla

När styrelsen sätter upp skyltar/lappar så är det inte för att jävlas det är för att saker och ting inte funkar. Det är totalt respektlöst att skriva på en lapp som styrelsen har satt upp med tillrättavisning mot andra medlemmar. Finns det något styrelsen kan göra bättre eller bör ta upp så ska du som medlem maila eller ringa så styrelsen kan framföra det vidare.

Ibland händer det att jag får frågor från medlemmar det kan t ex avse byta av portkod, rutiner osv, tyvärr så är det allt för ofta information som vi gått ut med i föreningens infoblad. Så en bra början och som framför allt gynnar dig själv är att ta dig tid att läsa informationen styrelsen går ut med.

Jag som ordförande kan ärligt säga att vi har fullt upp i styrelsen, vi är ledamöter med jobb, barn och hobbys. Styrelsens uppdrag är inte att gå och stänga dörrar, plocka skräp, ställa sig och städa tvättstugan. Styrelsen försöker att sänka kostnader men ska det innebära att vi ska göra ovanstående så kommer det sluta med att vi kommer behöva ta in hjälp utifrån, detta i sin tur innebär att kostnader kommer öka och sen resulterar det i höjda avgifter.

Så snälla var lika mån om allmänna utrymmen precis som du vårdar din egen lägenhet.

Jag kanske sticker ut nu och gör mig obekväm men som jag hoppas du förstår så vill jag att styrelsens arbete ska flyta på. I slut ändan så handlar det om att vi ska ha det fint och trivas i vår förening.

Att bo i en bostadsrätt innebär skyldigheter, en av dom är att följa trivselregler eller vissa respekt för styrelsens arbete så vänligen respektera ovanstående.

Sen vill jag personligen tacka de eldsjälar som faktiskt gör saker, ni vet vilka ni är och tack för att ni tar er tid att göra saker som gynnar alla medlemmar.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta och har du synpunkter eller förslag på åtgärder som kan göra styrelsens jobb lättare eller som berör allmänna utrymmen, tveka inte att höra av dig.

Med vänlig hälsning

Morgan Essen-Möller

Ordförande Brf Eken 8

Brandsäkerhet vinden

Vi har fått anmärkningar om att det förvaras saker på vinden upp mot taket över allmänna utrymmen. Ur Jensens perspektiv så är detta en säkerhetsfråga vid eventuell brand. Ni som förvara saker på detta sätt, vänligen ha sakerna i era förråd. Kommer detta inte att avlägsnas så kommer Jensen att forsla bort det mot en kostnad, pengar vi kan lägga på annat eller hur?

Ny vädringspinne på Rödabergsgatan

Nu finns det en ny vädringspinne på balkongen högst upp. Styrelsen vill påminna om att vädringsbalkongerna är allas utrymmen. Det ska inte förvaras saker där så som kartonger, mat osv. Vädrar man kläder så vädrar man inte i flera dagar. Visa respekt för varandra och tänk på att det är allas utrymme.

Byta dörr till säkerhetsdörr

Om du bestämmer dig för att byta dörr till en säkerhetsdörr så vänligen se till att när dörren målas så ska endast den målas och inte dörrkarmen.

Städhjälp

Om man har städhjälp så måste man informera om vart sopor/matavfall/flaskåtervinning ska kastas. Får man även hjälp med tvättning så ska det städas i tvättstugan efter avslutat pass.

Info till mäklare

Går du i säljtankar? När du har dialog med mäklare så hänvisa alltid till föreningens hemsida, där finns information till mäklare om vem man kontaktar för att ta in Mäklarbild m.m.

Målning fasad och trapphus

Som styrelsen har informerat sedan tidigare så arbetar vi med att ta in offerter för att måla om fastighetens fasad mot gatorna Torsgatan och Rödabergsgatan. Styrelsen hade som mål om att detta skulle ha gjorts snabbt men företagen är inte snabba i sin handläggning. Styrelsen kommer att i god tid innan arbetet påbörjas informera mer om vad som kommer att hända.

Styrelsen håller även på att ta in offerter för ommålning av trapphus Rödabergsgatan. Styrelsen har haft målare inne som har bedömt att det inte går att gå och laga skadorna som finns utan det är så pass omfattande att hela trapphuset kommer behövas målas om. Mer information om när detta sker återkommer styrelsen om.

Andrahandsuthyrning (Airbnb)

Styrelsen vill påminna om att andrahandsuthyrning (Airbnb godkänner styrelsen inte) inte är tillåtet utan styrelsens godkännande, om detta sker utan styrelsens godkännande så kan det innebära att man förvärvat sitt medlemskap och faktiskt kan uteslutas som medlem i föreningen.

Återkoppling om innergården

Styrelsen har fått många positiva kommentarer om hur fin innergården blev inför denna sommar. Detta tycker vi är jätteroligt och märker också att många hade bokat innergården för trevliga tillställningar under sommaren.

Tröga dörrar

Nu när kylan kommer så innebär det att dörrarna vid entréerna kan börja strula, se alltid till att dörren stängs efter dig så slipper vi få ovälkomna gäster i fastigheten. 

När en medlem/granne ska sälja

Visst kan man vara nyfiken när en granne ska sälja sin lägenhet, som medlem och granne så är man självklart välkommen på en öppen visning men då gör man detta diskret. Man ställer sig inte och pratar om föreningen och eventuella problem som föreningen har inför spekulanter och mäklaren. Allt som har med föreningen att göra tar styrelsen upp men den nya medlemmen då styrelsen har som rutin att träffa alla nya medlemmar innan medlemskaps i Brf Eken 8 godkännes. 

Föreningens städdag 6/10

Ingen har väl missat att vi har en gemensam städdag söndag den 6/10 kl. 10.00? Att vi har gemensamma städdagar är för att spara på kostnader genom att vi själva städar, kastar skräp och ser över våra allmänna utrymmen. Städdagen är inget tvång men det ska ligga i allas intresse att delta. Kan man inte så meddelar man detta till styrelsen och för att alla ska dra sitt strå till stacken så kommer man i efterhand tilldelas arbetsuppgifter.

Styrelsen har hyrt in en container, först så kasta vi saker som tillhör föreningen och sen när städdagen är slut så kommer tillfälle att ges för att kasta privata saker. Respektera att man inte kan kasta till exempel el avfall, färg osv utan detta avser endast brännbart avfall. Om man kastar saker man inte får så får föreningen böta och betala en straffavgift.

Vi avslutar städdagen med gemensam fika, ett ypperligt tillfälle att lära känna sina grannar, så väl mött.

Övrig information

Styrelsen har fått information från Stockholms Stad om att Almen utanför Rödabergsgatan har drabbats av Almsjukan och kommer därför att sågas ner under vintern 2019/2020. Styrelsen har frågat om det kommer planteras nya träd eller som det finns planer att sätta upp cykelställ, inväntar svar på detta.

Hastigheter på Torsgatan kommer att sänkas då vägen nu är hårt trafikerad. I framtiden kommer man se över om det finns möjlighet att sätta upp fartgupp eller liknande.

Gemensam städdag 6 oktober

Välkommen på föreningens gemensamma städdag!

Vi ses på innergården söndag den 6/10 kl. 10.00, vi kommer att checka av alla som deltar, detta för att ni som inte kan vara med ska få chansen att få arbetsuppgift tilldelad i efterhand.

Vet du redan nu att du inte kan vara med vänligen meddela styrelsen så fort som möjligt styrelsen@eken8.se.

Alla kommer att få arbetsuppgifter och dessa kommer någon i styrelsen att tilldela. Mer information ges vid samlingen kl. 10.00.

Styrelsen har hyrt in en container där vi kastar skräp vi hittar under städdagen. När städdagen är slut så kommer man kunna kasta personliga saker, så behöver ni tömma era förråd så passa på.

Vi får endast kasta brännbart i containern. Elektronik samt farligt avfall så som målarfärg, kemikalier, batterier m.m. är inte tillåtet.

Vi avslutar städdagen med gemensam korvgrillning och kaffe.

Väl mött!!

Infobrev juni 2019

Årsstämman
Den 17 april hade föreningen sin årliga Årsstämma, vi var 17 personer som deltog och allt gick bra. Det blev en diskussion kring hur styrelsen upplever arbetsbelastningen då vi har minst ett möte i månaden och inte är så många. Det vi i styrelsen efterlyser är engagemang från medlemmarna, vi bor alla här under samma villkor och borde därför också ha ett gemensamt intresse i till exempel hur vi har det i dom allmänna utrymmena. Det är inte styrelsens uppdrag att gå och städa, plocka undan, påminna om vad som får kastas vart osv. Vi brister även i felanmälningar trots att styrelsen gått ut med att detta är allas ansvar. Ser du att något har gått sönder så anmäl detta direkt till Jensen (anslag finns på anslagstavlorna) eller maila styrelsen om du är osäker på vart du ska vända dig. Fråga inte vad föreningen kan göra för dig utan vad du kan göra för föreningen.

Styrelsen kommer under hösten att uppdatera hemsidan, vi måste bli bättre på att försöka lösa våra egna ”problem” som tex; om jag låst mig ute, vem kontaktar jag då? Om det blir något konstigt med avgiften för elen, vem kontaktar jag då? Om hissen är trasig eller jag tappar något i hisschaktet, vem kontaktar jag då osv.

Styrelsen vill också påminna, är man bortrest en längre period så meddela gärna detta till styrelsen, så att vi slipper ”jaga” medlemmar, som när vi till exempel skulle lämna ut bokningsbrickorna. Titta gärna även på hemsidan om det finns viktig information så att ni kan kontakta oss om ni inte är hemma.

Trivselregler på innergården
Nu i skrivande stund är vi i stort sätt klara med vår fina innergård, finns lite att tänka på när man ska nyttja den:

 • Tänk på ljudnivån efter 22.00
 • Vi städar efter oss och ser till att alla utemöbler/grillen står där dom ska stå
 • Dynorna ställer vi in i boden i lådan, detta gäller även sittunderlagen till stolarna
 • Går något sönder så meddela styrelsen omgående samt spiller man på dynorna, tvätta dom.
 • Lägg gärna på en duk på borden eller liknande så slipper vi fettfläckar, om detta missas vg meddela styrelsen så får man olja in borden på nytt enl anvisning.
 • Vänligen ändra inte på timern för belysningen, är det något problem så meddela styrelsen.
 • Fontänen är ingen klätterställning (har gått sönder en gång p.ga oaktsamhet)
 • Boka om ni kommer vara ett större sällskap, det går inte att boka bara för två-tre personer och för att man vill vara själva. Respektera varandras bokningar.
 • Om du har använt grillen så se till att den töms dagen efter.
 • Ta för vana att gå och titta på innergården dagen efter om du har haft fest kvällen innan, mycket man kan missa när det är mörkt ute.

Vem sköter innergården?
Jobbet gör vi alla som nyttjar innergården. Vi vattnar blommorna (slang finns i boden), klipper gräset när det behövs (finns gräsklippare i boden) och tar in dynor och sittunderlag om de ligger framme och det tex börjar regna. Vi har köpt in odlingslådor som är fyllda med planteringsjord, om man vill går det bra att plantera kryddor eller dylikt. De kryddor/växter som står i odlingslådorna är inte personliga utan får nyttjas av alla. Styrelsen kommer att köpa in ett par plantor till sommaren så att man kan ta ifrån dessa vid tex grillning. Viktigt att komma ihåg att plantorna dör om de inte vattnas och det är inte styrelsens jobb att göra även detta.

Rökning och allmänna utrymmen
Styrelsen har tidigare gått ut med att rökning är ok om man visar hänsyn. Nu har styrelsen gått och plockat fimpar, aska och fimpburkar efter att denna information gick ut vilket inte är ok. Då rökning på innergården inte har skötts snyggt och vi inte vill ha brännmärken på de nya dynorna/borden finns en önskan om att man inte röker på innergården. De grannar som har fönster mot innergården ska kunna vädra utan att få in röklukt i lägenheten. Vänligen respektera detta så gör vi alla styrelsen och dina grannar en tjänst.

Allmänna utrymmen
En sak styrelsen fått synpunkter på är att det förvaras saker i allmänna utrymmen. Detta måste vi hjälpas åt att bli bättre på, vi ställer inte saker i källare och på vind utan allt ska in i förråden.

Mat-återvinning/Soprum
Kul att se att så många väljer att källsortera matavfall, styrelsen ska se över om vi ska utveckla detta vidare. En sak att tänka på är att se till att påsen för matavfall går att stänga, ibland ligger de öppna och då rinner det ”vatten” samt luktar väldigt illa i soprummet.

Kul att se att så många väljer att källsortera matavfall, styrelsen ska se över om vi ska utveckla detta vidare. En sak att tänka på är att se till att påsen för matavfall går att stänga, ibland ligger de öppna och då rinner det ”vatten” samt luktar väldigt illa i soprummet.

Kärl och påsar finns i barnsvagnsrummet (källaren Rödabergsgatan) och alla ska ha grundpaketet i sin lägenhet vare sig man väljer eller inte väljer att mat-återvinna. Finns en lista utanför tvättstugan där man ska pricka av sig så har du inte gjort detta, gör det på en gång. Tacksam om man har plockat upp sitt kit senast 30/7.

Styrelsen vill även påminna om att alla måste vika kartonger när dom kastas och att vi inte återvinner flaskor, utan dom får man själva ansvara för att gå med till en återvinningsstation.

Återkommande klagomål
Styrelsen får ofta klagomål om städningen i tvättstugan, styrelsen påminner igen om att nyttjar man tvättstugan så ska man städa efter sig, det är inte ok att strunta i det och lämna det till personen som har tvättiden efter. Om man inte bryr sig om att städa så ska man heller inte nyttja föreningens gemensamma tvättstuga.

Planeringsmöte trädgårdsgruppen 15 april

Är du intresserad av att vara med och planera och fixa till vår innergård?
Då är du välkommen till planeringsmöte måndag den 15/4 kl. 19.00 på innergården.
På första mötet går vi igenom förslag och ”brainstormar” om vad vi kan göra för att få vår gemensamma innegård ännu trevligare.

När vi väl har fått en Trädgårdsgrupp så kommer vi vid ett senare tillfälle sätta upp anslag om en gemensam Trädgårdsdag där vi tillsammans hjälps till att fixa och ordna innergården inför sommaren. Detta är frivilligt och har inget med gemensamma städdagen att göra, men självklart trevligt om så många som möjligt vill ställa upp – om inte på planeringsmötet så till Trädgårdsdagen.

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna Morgan (070 239 73 05) eller maila styrelsen@eken8.se

Väl mött!
Styrelsen Brf Eken 8

Årsredovisning 2018

Årsredovisningen för 2018 finns att ladda ned här, eller se länkarna under rubriken ”Boende” på höger sida.

Denna kommer även delas ut i pappersformat när de blivit tillgängliga från tryckeriet.