Andrahandsuthyrning

Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl, exempelvis tillfälligt arbete eller tillfälliga studier på annan ort då medlemmen under en tidsbegränsad period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten.

För det fall andrahandsuthyrning medges, beviljas tillståndet sex månader i taget. Den totala uthyrningstiden är dock maximerad till två år.

Ladda ner ansökningsblankett.

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand.