Renovering

Renovering

 • Medlemmar som vill renovera sin lägenhet ansöker om tillåtelse för detta till Styrelsen genom att fylla i och skicka in blankett för ansökan om renovering. Blanketten lämnas i föreningens brevlåda i trapphuset på Rödabergsgatan 10. Den behandlas då av styrelsen på nästa styrelsemöte
 • Byggskräp samt byggmaterial får ej slängas i soprum eller förvaras i trappuppgång eller övriga gemensamma utrymmen
 • Trappuppgång samt övriga gemensamma utrymmen får ej användas som arbetsplats
 • Hänsyn ska tas så att ytorna i gemensamma utrymmen, såsom väggar, golv, hissar och dörrar, inte skadas vid transportering av material, etc
 • Medlemmen är ansvarig för skador i gemensamma utrymmen även om dessa orsakats av entreprenör
 • Grannar ska informeras minst en vecka i förväg om störande arbeten (bilning, slagborr, rivning av väggar o.dyl.) med så detaljerade tidsangivelser som möjligt. Denna typ av arbete får endast utföras mån-fre, 08:00-18:00
 • Eventuellt byggmaterial som placeras utanför huset (i exempelvis en Big Bag) ska avlägsnas så snart som möjligt (helst någon eller några timmar efter att det utplaceras)
 • Ifall säckar med byggmaterial inte avlägsnas omgående blir föreningen och i förlängningen bostadsrättsinnehavaren snabbt anmäld av förbipasserande till www.anmalstorsack.se — läs gärna mer på den sidan om regelverket kring Big Bags och liknande tjänster
 • Medlemmen är ansvarig för att informera entreprenör om dessa regler
 • Vid eventuell rivning av gammalt kakel i kök eller badrum skall professionell asbestsanering genomföras
 • Entreprenörer som renoverar fuktspärrar skall ha minst behörighet för utförande av arbeten enligt gällande branschregler för vattentäta väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen
 • Inför arbeten som kräver avstängning av vatten ska styrelsen kontaktas samt övriga medlemmar informeras minst en vecka i förväg
 • Då föreningen så långt det är möjligt önskar att bevara husets charm, får gärna den tidstypiska stilen finnas i åtanke
 • Med hänvisning till husets ålder godkänns inte flytt av kök eller badrum, då sådana ingrepp riskerar att påverka stammar/avlopp/ventilation för resten av huset

Ansvarsfördelning

Vi uppdaterar listan fortlöpande.

Brf = Föreningensansvar, Brh = Bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Område Brf Brh
Fönster
Utvändig målning av karmar, bågar, blek X
Invändig målning av karmar, bågar, foder X
Lägenhetsdörr
Dörrblad, karm och foder X Ytbehandling utsidan
Dörrblad, karm och foder X Ytbehandling insidan