Renovering

Renovering

 • Medlemmar som vill renovera sin lägenhet ansöker om tillåtelse för detta till Styrelsen genom att fylla i och skicka in följande blankett: Blankett för ansökan om renovering. Blanketten lämnas i föreningens brevlåda som sitter inne i trapphuset på Rödabergsgatan 10. Den behandlas då av styrelsen på nästa styrelsemöte
 • Byggskräp samt byggmaterial får ej slängas i soprum eller förvaras i trappuppgång eller övriga gemensamma utrymmen
 • Trappuppgång samt övriga gemensamma utrymmen får ej användas som arbetsplats
 • Hänsyn ska tas så att ytorna i  gemensamma utrymmen, såsom väggar, golv, hissar och dörrar, inte skadas vid transportering av material, etc.
 • Grannar ska informeras minst en vecka i förväg om störande arbeten (bilning, slagborr, rivning av väggar o.dyl.) med så detaljerade tidsangivelser som möjligt. Denna typ av arbete får endast utföras mån-fre, 08:00-18:00
 • Eventuellt byggmaterial som placeras utanför huset (i exempelvis en Big Bag) ska avlägsnas så snart som möjligt (helst någon eller några timmar efter att det utplaceras). Ifall säckar med byggmaterial inte avlägsnas omgående blir föreningen och i förlängningen bostadsrättsinnehavaren snabbt anmäld av förbipasserande till www.anmalstorsack.se — läs gärna mer på den sidan om regelverket kring Big Bags och liknande tjänster
 • Vid eventuell rivning av gammalt kakel i kök eller badrum skall professionell asbestsanering genomföras
 • Entreprenörer som renoverar fuktspärrar skall ha minst behörighet för utförande av arbeten enligt gällande branschregler för vattentäta väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen
 • Inför arbeten som kräver avstängning av vatten ska styrelsen kontaktas samt övriga medlemmar informeras minst en vecka i förväg
 • Då föreningen så långt det är möjligt önskar att bevara husets charm, får gärna den tidstypiska stilen finnas i åtanke
 • Med hänvisning till husets ålder godkänns inte flytt av kök eller badrum, då sådana ingrepp riskerar att påverka stammar/avlopp/ventilation för resten av huset

Ansvarsfördelning

Vi uppdaterar listan fortlöpande.

Brf = Föreningensansvar, Brh = Bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Område Brf Brh
Fönster
Utvändig målning av karmar, bågar, blek X
Invändig målning av karmar, bågar, foder X
Lägenhetsdörr
Dörrblad, karm och foder X Ytbehandling utsidan
Dörrblad, karm och foder X Ytbehandling insidan