Årsredovisning 2020

Årsredovisningen för 2020 finns att ladda ned här, eller se länkarna under rubriken ”Dokument” på höger sida. Tryckta årsredovisningar kommer även delas ut när de blivit tillgängliga från tryckeriet.