Dags att inkomma med motioner till årsstämma 2016

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att inkomma med motioner till årsstämman senast den 31 mars.

Kallelse till årsstämman skickas ut i god tid innan stämman och kommer att innehålla inkomna motioner tillsammans med styrelsens yttrande. Årsstämman kommer att hållas den 28 april på Haga bageri.

Instruktioner
Viktigt att tänka på är att en motion ska vara utformad som en konkret fråga till vilken stämman kan ta ställning – inte enbart som ett allmänt förslag eller önskemål.

Börja gärna skriften med en bakgrunds­beskrivning som förklarar syftet med motionen, för att underlätta för stämmans deltagare att sätta sig in i frågan. Motionen avslutas med att motionären föreslår stämman att bifalla motionen.

Ta endast upp ett ämne per motion. Om du har flera ämnen som du vill ska behandlas – lämna istället in flera separata motioner.

Det går bra att lämna in motioner via styrelsens brevlåda i entrén till Rödabergsgatan 10, eller att skicka in via e-post till styrelsen@eken8.se