Bra att känna till

Färgsättning trapphus Torsgatan 69

Kulör Fabrikat
Väggar NCS 1030-Y20R
Mönster NCS 3050-Y90R

Färgsättning trapphus Rödabergsgatan 10

MK = Målaremästarnas färgkarta

Kulör Fabrikat
Tak vilplan Vitt Interiör 3
Väggar + takspindel NCS 1010-Y50R 50% Bindoplast 7, Nordsjö
NCS 2010-Y50R 50% Bindoplast 7, Nordsjö
Fönster MF 2303 Lackfärg 30, Nordsjö
Dörrblad 4010-Y70R (MK 193503) Bindoplast 7, Nordsjö
Dörrfoder MK 211804 Lackfärg 30, Nordsjö
Socklar MK 211804 Lackfärg 30, Nordsjö
Hissdörrar MK 211804 Lackfärg 30, Nordsjö

Färgsättning tvättstuga

Väggfärg: Okänd