Information till mäklare

Informationen uppdaterad: 2021-03-23

Brf Eken 8 Stadgar

Brf Eken 8 årsredovisning (2020)
Brf Eken 8 årsredovisning (2019)
Brf Eken 8 årsredovisning (2018)
Brf Eken 8 årsredovisning (2017)
Brf Eken 8 årsredovisning (2016)
Brf Eken 8 årsredovisning (2015)
Brf Eken 8 årsredovisning (2014)
Brf Eken 8 årsredovisning (2013)
Brf Eken 8 årsredovisning (2012)
Brf Eken 8 årsredovisning (2011)
Brf Eken 8 årsredovisning (2010)
Äldre årsredovisningar för Brf Eken 8

Vid förmedling

 • Du som är mäklare och ska förmedla en lägenhet i vår förening, vänligen meddela styrelsen detta på email styrelsen [@] eken8.se. Anledningen är att vår ekonomiska förvaltare inte tillhandahåller oss mäklarbild
 • Affischering i huset får endast ske på uppsatta anslagstavlor i respektive entré

Allmänt

 • Föreningen är äkta och bildades 1994 och består av 35 bostadsrätter samt 1 hyreslokal på totalt 101 kvm
 • Hyreslokalen är uthyrd till 2021
 • Föreningen äger marken (ingen tomtsrättsgäld utgår)
 • Det finns ingen garageplats eller parkeringsplats (utöver allmän parkering)
 • Överlåtelser av bostadsrätter till juridisk person accepteras ej
 • Om förvärvaren inte permanent skall bosätta sig i bostadsrätten har föreningen rätt att vägra medlemskap
 • Information om energibesiktning sitter uppsatt i trapphusen.
 • Ekonomisk förvaltare är SBC (telefonnummer 0771-722 722)
 • Det finns inga planer på balkongbygge (pga. fastighetens märkning, se nedan)
 • Det finns inga planer på ombyggnation av vinden
 • Trappstädning utförs av en städfirma
 • Kone/Inspecta utför inspektion av hissarna
 • Ventilationen i huset är passiv, uppvärming sker med fjärrvärme
 • De boende har tillgång till ett förråd på både vinden och ett förråd i källaren
 • Det finns en tvättstuga med två tvättmaskiner, ett torkskåp (2012) samt en torktumlare (2012). Det finns en mangel i anslutande rum (badrum)
 • Varje år genomförs en eller två städdagar av de gemensamma utrymmena inne och ute på innergården. I samband med detta grillar vi korv och umgås
 • Föreningen har en mysig grönskande innergård med sittmöbler och grill. Här finns en örtträdgård för den som tycker om att odla och en porlande fontän
 • I fastighetens källare finns cykelförråd och barnvagnsrum, båda med ingång via Torsgatan

Ekonomi & avgifter

 • För närvarande (2021) finns inga planer på ändrade avgifter
 • Överlåtelseavgift på 1.008 kr och en pantsättningsavgift om 403 kr/pant, betalas av köparen
 • I månadsavgiften ingår värme, vatten, tvättstuga, bredband via fiber och ip-tv via Ownit
 • Föreningen har ett kollektivt elabonnemang med individuella mätare, så medlemmarna faktureras per kvartal för sin egen elförbrukning

Renoveringar

 • Fastigheten är ”K-märkt” (Grön märkning enligt Stadsmuseet). Enligt Plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kortfattat innebär grönklassificering att inga ingrepp i byggnaden får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är ovarsamma, negativa för stadsbilden eller som förvanskar kulturhistoriska värden. Det innebär bland annat att inga förändringar får göras på fasaden, såsom bygge av balkonger
 • Föreningen är mån om att bevara husets historiska charm och tidstypiska stil, i form av bevarande av dörrar, skjutdörrar, snickerier, golv, öppna spisar, ventilation och planlösningar
 • Vänligen stäm av med styrelsen innan eventuella förslag på ny planlösning uppges i mäklarprospekt
 • Vänligen läs mer på sidan om renoveringar här

Kommande förändringar

 • Underhåll och injustering av  värmesystem 2021
 • Renovering källarfönster 2021
 • Renovering fönster gatsida 2021

Genomförda renoveringar

 • Stamspolning 2021
 • Helrenovering fasad gatsidor, byte fönsterbleck 2020
 • Energideklaration 2019
 • Målning av trapphus på Rödabergsgatan 2019
 • Elektronisk bokning av tvättider 2018
 • Sopsortering matavfall 2018
 • Byte av tv-leverantör från ComHem till Ownit 2018
 • Målning av yttertak 2018
 • Byte av stuprör 2017
 • Installation av elmätare för kollektivt elavtal 2017
 • Stamspolning 2016
 • Rensning av vind 2016
 • Installation av fönsterventiler 2016
 • Ny toalett i källaren 2016
 • Bättre belysning i trapphusen 2016
 • Dragning av fibernät, införande av gruppavtal för bredband 2015
 • Målning av trapphus på Torsgatan 2015
 • Målning av hiss på Torsgatan 2014
 • Målning av ytterdörrar 2014
 • Målning av tvättstuga 2014
 • Byte av koddosor i entréer 2013
 • Rensning av stuprännor och byte av utkastare på Torsgatan 2013
 • Byte av stamventiler 2012
 • Målning källare 2012
 • Byte av torkskåp och torktumlare 2012
 • Målning och reparation av nedre fasad 2010-2012
 • Byte el och belysning på Vind 2011-2012
 • Radonmätning 2012-2013
 • Målning av gemensamma utrymmen i källaren 2010
 • Byte el och belysning i källare 2010
 • Renovering av fönster 2009
 • Dränering av innergård 2009
 • Utvändig målning av samtliga fönster 2009
 • Spolning av stammar 2002
 • Installation av ny fjärrvärmeläggning 2002
 • Stambyte 1992-1993

Lämna ett svar