Trivselregler

Allmänna

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Kom ihåg att vi bor i ett lyhört hus. Tänk på att exempelvis klack- och träskor inte är lämpliga att klampa runt med inomhus
 • Skyldigheten gäller i bostadsrätten men också i gemensamma utrymmen som för exempel i trapphus, vädringsbalkonger, innergård och hiss
 • Dock ber vi alla medlemmar om att visa ömsesidig hänsyn och ha överseende med vissa oljud orsakade av normalt leverne
 • Ingen gillar arga lappar. Skulle man ha klagomål på övriga medlemmar är det önskvärt att så mycket som möjligt löses medlemmar sinsemellan, men i allvarligare fall kan även styrelsen bistå med viss hjälp
 • Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från 22 till 07, samt mellan 23 och 08 under helger (dock gäller andra tider vid renovering, se punkt Renovering). Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid
 • Har du fest, informera gärna grannarna en vecka innan om du tror att du kommer att störa

Tvättstuga

 • Vistelse i tvättstugan får endast ske inom bokningsbara tvättider (med efterföljande torktid 30 minuter). Risk är annars att andra medlemmar blir störda
 • Det är ej möjligt att boka tid med andra medel än bokningssystemet. Vid förlust av bokningsnyckel, vänligen kontakta styrelsen
 • Det är ej tillåtet ett tvätta annat än vad som anses vara normal hushållstvätt. Det är ej tillåtet att använda medel som kan bleka eller färga textiler
 • Det är tillåtet att torka kläder efter 30 minuter avslutad tvättid oavsett om tiden efter är bokad
 • Efter vistelse i tvättstugan ska golv sopas, full papperskorg tömmas, privata tillhörigheter avlägsnas, eventuella fönster stängas, maskiner, tumlare och skåp torkas, dammfilter rensas och allt ska se fint ut för nästa medlem att nyttja
 • Vid eventuella fel på maskiner, tumlare eller skåp ska fastighetsförvaltare kontaktas enligt uppgifter på uppsatta lappar
 • Tydligare anvisningar finns uppsatta i tvättstugan

Säkerhet

 • Lämna aldrig ett ljus obevakat.
 • Ha alltid (fungerande!) brandvarnare.
 • Det är enligt lag förbjudet att förvara brännbart material samt material som blockerar utrymningsvägar i trapphus och andra gemensamma utrymmen
 • Detta gäller i synnerhet barnvagnar, som är mycket brännbara. Dessa ska därför förvaras i barnvagnsrummet
 • Håll dörrarna stängda. Gäller både entrédörrarna på Torsgatan och Rödabergsgatan, men även dörrarna på innergården. Se till att dörren går i lås efter dig
 • Svängdörrarna i entréerna ska hållas stängda på vinterhalvåret. Dock får de gärna stå uppställda under sommarhalvåret
 • Elda inte för kråkorna. Håll balkongdörrarna stängda. Speciellt viktigt under vintertid då värmekostnaderna rusar uppåt. Se till att hakarna är fastspända