Om Brf Eken 8

Ekonomisk förvaltning

Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC)

Fastighetsförvaltning

Jensen Drift AB

Historik

Fatet 5
Torsgatan 69, Rödabergsgatan 10

Bostadsfastighet
Byggnadsår 1924-25, arkitekt B Hedvall, byggherre Bostadsföreningen
Eken 1 u p a, byggmästare Fackföreningarnas Byggnadsproduktion.

Gathus (hörnhus), 5 vån + delvis sout vån. Gatufasad: gul slätputs med grå sprutputsad sout vån, grå slätputsade fönsteromfattningar. Portaler i sandsten med glasad port.
Gårdsfasad: gul slammad. Rött plåttak.

Entréer, trapphus och vilplan (10, 69): golv och trappor av kalksten. Ursprungliga hissar. Vilplan med glasade enkeldörrar.

Entré (10): vaggar med dekorerade fält och målad fris i antikiserande stil vid taket.

Entré (69): vaggar och tak målade i grå och vita band dekorerade med rankor.

Lägenhetsstorlekar 1924: 1 rum och kök, 2 – 3 rum och kök (bad).

Gård: asfalt, grus, träd, buskar.

Källa: Stockholmskällan (PDF)

Lämna ett svar