Elarbete i källaren

Nu har elarbeten startats i källaren, och det kan innebära kortare avbrott i berörda rum där. V.v. ha överseende med detta. Det kommer också installeras fibernät av Stokab inom kort.