Kategoriarkiv: Nyheter

Infoblad maj 2021

Vattenledningsskada

Ett par hushåll och en del av källaren har tyvärr drabbats av vattenskador då en trycksatt vattenledning sprungit läck under april månad. För närvarande pågår arbete med att få bort skadorna och sedan torka ut och återställa utrymmena som drabbats.

Styrelsen påminner också alla medlemmar att se över sin hemförsäkring så att bostadsrättstillägg ingår, då föreningen inte står för detta tillägg. Tillägget täcker vissa former av skador, t.ex. vatten, vilket inte täcks av enbart hemförsäkringen.

Stamspolningen
Vid stamspolningen som gjordes i slutet av mars lät föreningen undersöka status på avloppsstammarna med kamera och kunde konstatera att standarden på rören i huvudsak är god och att det inte är något akut behov av stambyte. Stammarna har en beräknad livslängd på 10–20 år till. Vi håller förstås ögonen på detta i samband med fortsatt underhåll.

Då flera medlemmar var frånvarande eller inte släppte in stamspolningsfirman kommer föreningen tyvärr behöva bekosta ännu en omgång av stamspolning för de som missades. Är ni en av dem, var uppmärksam på information om när detta sker igen. Föreningen får betala extra för er skull.

Försenad årsstämma – juni 2021

Även i år kommer föreningsstämman hållas i juni månad. Exakt datum för stämman är inte satt men detta kommer att annonseras minst två veckor innan det hålls. Skälet är samma som förra året – pandemin.

Stämman kommer att hållas på innergården, men vi kommer även att kunna erbjuda att man är med via telefonkonferens, så alla som vill kan ringa in för att delta. Om ni ämnar göra detta, vänligen meddela styrelsen i förväg. Styrelsen uppmanar alla att nyttja sin fullmakt om man inte kan vara med fysiskt eller via telefon.

Årsredovisningen är klar och kommer snart från tryckeriet, men har för den uppmärksamme funnits tillgänglig på föreningens hemsida från 23 mars.

Renovering av värmesystemet

Då vi under flera år haft växande problem med uppvärmningen i huset kommer vi under sommaren sätta igång ett projekt för att renovera värmesystemet. I detta ingår eventuellt byte av ventiler och termostater i radiatorer, filtrering och avgasning av ledningarna samt injustering av hela systemet. Tanken är att detta ska göras under sommaren och vara klart innan hösten, för att påverka medlemmarna så lite som möjligt.

Staden planterar nytt

Som ni säkert noterat pågår grävarbeten på Rödabergsgatan. Det är stadsförvaltningen som håller på att förbereda för plantering av träd genom att ordna med jord, bevattning och belysning. Själva trädplanteringen kommer att ske i höst. Enligt källa på stadsförvaltningen kommer de nya träden att vara av arten europeisk bäralm (Celtis australis), som ska vara motståndskraftig mot almsjukan.

Engagera dig i föreningen

Till sommaren kommer tre styrelsemedlemmar flytta från föreningen och föreningen behöver alltså besluta om nya medlemmar vid stämman i juni. Styrelsen behöver just din erfarenhet och dina åsikter för att föreningen ska bli bra och trivsam. Meddela valberedningen (Ulla-Britt Björkman) eller styrelsen om du tillföra ditt engagemang.

Delta på årsstämman via telefon

Vill du delta på stämman via telefon så fungerar det enligt nedan. Vi kommer att fråga vilka som är med då vi upprättar en deltagarlista.

 • Ring telefonnummer 070 194 00 11
 • Uppge ankomstkod 2116255

vid problem ring Morgan, 070 239 73 05

Väl mött!!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Välkommen till årsstämma 2020


Härmed kallas samtliga medlemmar i Brf Eken8 till årsstämma 2020.
Tid: Måndag den 29 juni kl. 19.00
Plats: Innergården samt telefon (styrelsen återkommer med uppgifter om
detta).

Dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Godkännande av dagordningen
3) Val av stämmoordförande
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Fastställande av röstlängd
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
9) Föredragning av revisionsberättelse
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11) Beslut om resultatdisposition
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisorer och revisorssuppleant
16) Val av valberedning
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
18) Motioner från medlemmar enligt paragraf §34
19) Övriga frågor
20) Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för 2019 finns att ladda ned här, eller se länkarna under rubriken ”Dokument” på höger sida. Denna kommer även delas ut i pappersformat när de blivit tillgängliga från tryckeriet.

Informationsblad juni 2020

Ordförande har ordet

Så kom äntligen solen och värmen, hela Vasastan vaknar till liv och alla grannfastigheter börjar pynta med sina innergårdar. Det här blir inte den sommaren vi kanske hade planerat och många av oss får vänja oss vid tanken att fira semester och ledighet på hemmaplan. 

Många av oss har fått vänja oss vid att ha sitt hem även som sin arbetsplats och för att göra saker ännu jobbigare så plastas hela fasaden in på grund av renoveringen. Jag vill verkligen vara tydlig med att ingen i styrelsen tycker att det här är en rolig situation men vi är införstådda med att det måste göras. Fasadrenoveringen avser inte bara att den ser tråkig ut och är sliten utan det har även börjat lossna bitar som faller ner på gatan och därför ur ett säkerhetsperspektiv omgående måste åtgärdas. 

Jag vill också informera om att beslut om fasadrenoveringen togs av styrelsen innan Covid-19 bröt ut som den gjorde samt vi kunde inte förutse vilken stor påverkan det skulle bli på vårt dagliga liv. 

Vi står inte bara inför en prövning för vad som sker i världen just nu utan vi står även inför en utmaning om att vårt boende påverkas. Vi kommer inte ha den utsikten vi är vana vid, vi kommer ha arbetare utanför fönstren och det kommer att föras oljud. Det kommer att bli bra i slutändan men vi måste ha tålamod och göra det bästa av situationen under renoveringen.

Jag kan verkligen rekommendera alla att använda dom fina gemensamma utrymmena vi har så gott det går, styrelsen har i skrivande stund köpt in stolar och bord till alla balkonger (kommer nästa vecka). Vi hoppas att detta kan ge en möjlighet till lite miljöombyte om man känner att man sitter instängd i sin lägenhet hela dagarna.

Jag uppmanar alla att prata med varandra och att vi försöker hjälpas åt om någon behöver hjälp. 

Tveka aldrig att höra av er till mig eller någon annan i styrelsen vid minsta fundering.

Jag hoppas alla får en fin sommar och att ta hand om er och era kära även om det så sker på avstånd. Med vänlig hälsning Morgan

Fasadrenovering

Kumla fasad kommer under arbetets gång sätta upp information på anslagstavlorna om vad som händer samt hur tidsplanen ser ut. Det kommer även finnas kontaktuppgifter till arbetsledaren. Om det inte är akuta saker så vänligen kontakta styrelsen via mail så kan vi sammanställa och eventuellt informera alla om det finns saker som alla i huset bör ta del av.

Innergården/Balkonger

Vi har verkligen en fin innergård och styrelsen tycker det är roligt att som förra sommaren se hur flitigt den användes. Det finns lite trivselregler som vi måste förhålla oss till och kommer ni använda innergården så vänligen läs anslagen som är uppsatta. Trivselreglerna är för att vi tillsammans ska kunna hålla det fint och städat, vi har ingen fastighetsskötare som går och städar/fyller på fontänen/klipper gräsmattan/vattnar blommorna utan detta ligger helt och hållet på allas ansvar.

Under vecka 22–23 så kommer en trall byggas på en del av gräsmattan, detta är för att vi ska kunna ha loungemöblerna där. Vi tror detta bidrar till mer utrymme samt då vi inte får ordning på gräsmattan så ser vi detta som en bra lösning.

Man kommer kunna boka innergården om man är ett större sällskap (tillexempel ett sällskap på minst 10 personer) men det är inte ok att boka innergården för mindre sällskap som till exempel för ett sällskap på 4 personer. Man bokar med god framförhållning och bokar inte i sista minuten då folk redan kan ha planerat att köra igång till exempel grillen.

Balkongerna kommer kunna nyttjas när som och för dessa kommer vi inte köra med bokningar. Vi ber er som brukar vädra kläder att göra det på kvälls och nattid så dom kan användas på dagtid.  

Årsstämman

Styrelsen har dragit ut på tiden avseende årsstämman, vi tror vi har kommit fram till en lösning som vi hoppas alla tycker är ok. Datumet för stämman är inte satt men detta kommer att utannonseras minst två veckor innan det hålls (juni månad).

Vi planerar att hålla den på innergården men vi kommer även att kunna erbjuda att man är med via telefon, styrelsen skapar en ”telekonferensgrupp” så alla som vill kan ringa in för att delta. Då vi uppmanar till försiktighet för att inte samlas för många så hoppas vi att alla tycker detta är en bra lösning. Självklart kan man höra av sig till styrelsen via mail innan stämman om man har någon fråga eller något man vill ta upp. Vi uppmanar även alla att nyttja sin fullmakt om man inte kan vara med fysiskt eller via telefon. Håll koll på anslagstavlorna då tid för stämman kommer utannonseras där. 

Årsredovisningen kommer delas ut vilken dag som helst.

Sophanteringen/Återvinning

Nu har vi haft sopsortering i några veckor och det har funkat relativt bra, styrelsen tycker det är kul att så många väljer att sopsortera. Finns tyvärr två saker som inte funkade, återvinningskärlet för plast blev snabbt fullt och tyvärr tyckte någon att det var en bra lösning att kasta sopor på golvet då det var fullt. Detta är självklart inte ok och det slutade med att styrelsen fick ställa sig och städa. Nu har Styrelsen köpt in ett större kärl och det ser ut att funka bättre.

Återvinning av kartonger kan vi sköta bättre, trots anslag om att alla kartonger ska skäras ner och vikas så slarvas det med det. Kartonger slängs på golvet och töms inte på plast och frigolit. Styrelsen har beslutat att ta bort vagnen för stora kartonger och kommer istället köpa in en liknande som vi redan har. Detta innebär att alla kartonger kommer behövas skäras ner och vikas vilket i sin tur gör att man inte glömmer tömma kartongerna. 

Ta för vana att om någon av kärlen är fulla så gå upp till Vikingagatan och använd er av sopåtervinningen där.

Lappar uppsatta tvättstugan/Soprummet

Styrelsen satte tidigare i våras upp lappar utanför tvättstugan och soprummet. Detta avser storstädning av dessa utrymmen, kunde du inte vara med på städdagen så kan du bidra genom att städa någon av dessa utrymmen. Städdagen är inte obligatoriskt men styrelsen utgår från tanken att alla som bor här vill man vara med och dra sitt strå till stacken för att vi ska ha det rent och städat i dom utrymmena.

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar och snälla, finns det frågor eller funderingar så släng gärna iväg ett mail så hjälp vi åt med vad det än kan vara.

Trivselregler innergården

Om du vill boka innergården för en större tillställning så boka på bokningstavlan utanför tvättstugan, detta gäller bara om ni ska vara ett större sällskap (förslagsvis 10 personer) annars nyttjar man innergården som vanligt. Bokning ska ske i god tid innan och inte i sista minuten.

Vi respekterar dom bokningarna som har gjorts och följer följande trivselregler:

 • Tänka på ljudnivån efter 22.00
 • Torka alltid av borden efter sig, trasa finns i tvättstugan
 • Städar efter oss och ser till att alla utemöbler/grillen står där dom ska stå
 • Alla dynorna ställer vi in i boden i lådan, detta gäller även sittunderlagen till stolarna
 • Går något sönder så meddela styrelsen omgående
 • Fontänen är ingen klätterställning (har gått sönder en gång p.ga oaktsamhet)
 • INGEN rökning på innergården/vädringsbalkongerna. Respektera detta så gör du styrelsen och dina grannar en stor tjänst.
 • Alla som nyttjar innergården SKA fylla på vatten i fontänen när det behövs, vattna blommorna, klippa gräset vid behov 
 • Om du har använt grillen så se till att den töms senast dagen efter

Trevlig sommar!!!!