Flytt av barnvagnsförvaring och cykelställ

Styrelsen har beslutat att hyra ut mangelrummet till Everyday Life AB från och med den 1 december. Lars Ekman kommer att sitta i mangelrummet och arbeta med webbdesign.

Av denna anledning kommer barnvagnsförvaring upphöra i mangelrummet. Istället har första delen av cykelrummet avdelats till barnvagnsförvaring.

Denna del har fram tills nu haft ett cykelställ som gjort att cyklarna där begränsar framkomligheten in i cykelrummet.

Detta cykelställ är nu flyttat in i styrelserummet. De cyklar som stod i stället har flyttats längre in i cykelrummet i den mån det är möjligt, samt några har flyttats in i styrelserummet.

Förhoppningsvis leder detta till bättre framkomlighet för både cyklar och barnvagnar.