Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-06-22

Offerter för underhåll av lägenheter

Medlemmarna har ej tillåtelse att ta in offerter för underhåll av de enskilda lägenheterna för arbeten som ska belastas styrelsen. Beslut och godkännande av offert måste göras av styrelsen.

Målning samt mindre underhåll

Det kommer att ske ett mindre underhåll i augusti/september av gemensamma utrymmen i källaren; väggarna utanför tvättstugan samt cykelrummet. Kakbruk införskaffas för att reparera galler på RBG.

Fasader

Styrelsen kommer att dokumentera eventuella skador på fasaderna som kan tänkas uppkomma i samband med sprängningarna av Citybanan. Dessa ska fotas samt tidsdokumenteras som bevis.