Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-09-14

Den nya städfirman börjar 1/10.

Årsredovisning och dylikt till mäklare ska läggas ut på webben www.eken8.se

Vi kommer inom kort att beställa en ny mangelduk.

Renovering av elen i huset (gemensamma utrymmen) kommer att iversättas snarast med början i källaren.

Skadegörelsen av den automatisk dörröppnaren är polisanmäld. Styrelsen ser på möjligheten att återupprätta denna. Dock är detta en ekonomisk fråga.