Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-11-03

Ekonomi
Styrelsen beslutar att ej höja avgifterna till nästa år.

Hissar
Medlemmarna uppmanas att kontakta styrelsen om man har synpunkter gällande underhåll av hissarna, innan man kontaktar hissleverantören. Detta för att undvika onödiga kostnader.

Målning av källare
Fredagen den 19e november från kl 18 och framåt, samt lördagen den 20e november klockan 11 och framåt kommer vi att måla källaren. Medlemmarna inbjuds att medverka på denna. Styrelsen uppmanar även medlemmarna att vara försiktiga när man vistas i källaren under denna period.

Hundrastgård
Styrelsen har skickat ett brev till parkgruppen samt alla ansvariga politiker Se bifogad fil). Föreningen har även varit representerad på ett öppet möte med stadsdelsförvaltningen där åsikten blev framförd. Vi är också representerade i Vi i Vasastan. Nu hoppas vi på att de som bestämmer inte beslutar att genomföra planen.

El i källaren
Elarbetet i källaren är i full gång och borde vara avslutat. Styrelsen är mkt nöjda.

Glögg
Den 12. december klockan 15 arrangerar styrelsen glögg för föreningen. Alla är varmt välkomna. Föreningen sätter upp lapp om detta.