Radonmätning

Viktig information.
Inom kort kommer vi att påbörja en mätning av radon i fastigheten.

Varför?
Förhöjda radonhalter inomhus är en potentiell hälsofara. Eftersom en radonmätning inte är genomförd tidigare, vill kontrollera så att vår boende miljö är så god som den kan bli i Stockholms innerstad.

När?
Under perioden från tidigast oktober 2012 till januari/februari 2013. Dock minst två sammanhängande månader.

Hur?
Styrelsen kommer att gå runt och dela ut mätarna, och i vissa fall även placera ut dessa lägenheten. Det är två mätare per lägenhet. Till varje mätpaket finns instruktioner hur mätarna ska utplaceras i lägenheten. En ska placeras i sovrummet och en i vardagsrummet.
Efter utplacering får mätarna inte flyttas då detta kan påverka resultatet.

Vem?
Alla lägenheter och lokaler i markplan måste mätas, samt en lägenhet per våningsplan i båda trapphusen. Helst lägenheter i anslutning till hisschaktet.

Avslutningsvis kan vi lugna er med att omkringliggande fastigheter som har genomfört radonmätning, inte påvisar förhöjda radonhalter.

Mer läsning om radon.
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/inomhusmiljo/radon

Vänlig hälsning,
Styrelsen