Referat från konstituerande styrelsemöte

Kort referat från första styrelsemötet efter årsstämman,

Eken nr 8

På det första styrelsemötet fastlades rollerna för de nya styrelsemedlemmarna:

Ordförande: Kjetil F. Hansen

Kassör: Petter Fridman

Sekreterare: Karin Kihlgren

Ordinarie: Alexander Aivars

Ordinarie: Michael Stavbäck

Suppleant: Marja Kollanen

Suppleant: Johan Schylander
Vi är tacksamma för förtroendet och kommer att arbeta hårt för allas trevnad och husets bästa. En av de punkter vi vill bli bättre på är information till medlemmarna. Därför kommer korta referat från de styrelsemöten som hålls att hängas upp på anslagstavlan. Referaten kommer även att läggas ut på vår gemensamma hemsida: www.eken8.se. Hemsidan kommer att användas mer aktivt framöver och innehålla tjänster och dokument som kan vara nyttiga för medlemmarna. Vi kommer att uppdatera hemsidan löpande och uppmanar alla medlemmar att besöka denna kontinuerligt.

För Er som vill ha information även via e-post, vänligen skicka ett mail till styrelsen@eken8.se. Ni kan även skriva er mailadress som hänger här under för att på så sätt komma med på mailinglistan alla@eken8.se.

Tveka inte att höra av er om Ni har frågor eller kommentarer.

Vänliga hälsningar,

styrelsen@eken8.se