Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-06-01

Lås och kod
Styrelsen ska ha en uppsättning var av nycklarna till till låsen för de båda skrubbarna samt till arkivet. Medlemmarna uppmanas därför att kontakta en styrelsemedlem för tillgång till dessa utrymmen.

Koden ska äntligen bytas. Styrelsen beklagar strulet med detta och kommer att hänga upp information om vad som gäller.

Ekonomi
Vi kommer att undersöka möjligheten för amortering av de lån vi har för föreningen idag. För bästa möjliga avtal undersöker vi idag flera banker. Styrelsen kommer att återkomma med dettas så snart något är bestämt.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen