Rensning av vind och pannrum 1 mars

På grund av brandsäkerhetsskäl kommer vinden att rensas från skräp och bråte som står uppställt på torkvindarna och i gångarna utanför vindsförråden. Rensningen kommer att ske den 1 mars och allt upphittat kommer att kastas. Undantaget är det upplag av gamla dörrar som finns på vinden. På samma gång rensas de cyklar som länge stått i pannrummet i väntan på att kastas.

Medlemmarna uppmanas att ta bort saker som ska sparas innan detta datum, alternativt sätta en ägandelapp på sina saker tillsammans med information om när sakerna kommer att tas bort.