Svåröppnad entrédörr Torsgatan

Entrédörren som var svår att öppna på Torsgatan är nu åtgärdad. Det låg en hel del grus intill dörrkarmen vilket gjorde att dörren kärvade.

Om ni upplever att dörren återigen blir svåröppnad, ta en borste och sopa bort eventuellt grus eller skräp så ska det fungera bra igen.

Vänliga hälsningar, Styrelsen