Etikettarkiv: referat

Referat från styrelsemötet den 18 maj

Städdagen
De medlemmar som inte avser att deltaga vid städningen bjuder på korv vid städdagens slut.

Det har kommit ett förslag att styrelsen förbereder nästa städdag bättre nästa gång genom att ta en runda för att stämma av vad som behövs göras och vad som finns av material och så vidare. Vidare ska dessa ”to-dos” mynna ut till en lista som ska sättas upp på anslagstavlan där alla medlemmar kan skriva upp sig för utförande av lämpliga uppgifter. Målet är att hitta så mycket kompetens som möjligt i huset för att slippa ta in extern hjälp.

Uppgifter på medlemmarna
Det föreligger ett önskemål från styrelsen att ha alla medlemmars telefonnummer och e-postadresser. Detta för att snabbt kunna få tag i medlemmarna vid olika tillfällen. Vi vill även ha uppgifter till eventuella hyresgäster. Styrelsen återkommer till medlemmarna för insamling av information till denna lista. För medlemmarna skull kommer denna lista endast att bli tillgänglig för styrelsen och hanteras enligt PUL, personuppgiftslagen (1998:204).

El i huset
Hela den allmänna elen i huset bör ses över. Idag är det gamla ledningar, trasiga ledningar, dålig belysning i vissa utrymmen samt lampor som inte släcks. Detta bör ses över för att få en mer energieffektiv elförbrukning i föreningen. Vi ska även se över möjligheten för att dra i trefas. Styrelsen kommer att kontakta möjliga leverantörer och för att få ett kostnadsförslag på detta arbete.

Styrelsen
Stockholm, 2010-05-19

Referat från styrelsemötet den 3 maj

Vi har nu haft det första styrelsemötet och därigenom fastlagt roller för de nya styrelsemedlemmarna:
Ordförande: Kjetil Falkenberg Hansen (Rödabergsgatan)
Kassör: Petter Fridman (Rödabergsgatan)
Sekreterare: Karin Kihlgren (Rödabergsgatan)
Ordinarie: Alexander Aivars (Torsgatan)
Ordinarie: Michael Stavbäck (Torsgatan)
Suppleant: Marja Kollanen (Rödabergsgatan)
Suppleant: Johan Schylander (Rödabergsgatan)

Bästa sättet att nå styrelsen är via e-post till ”styrelsen[a]eken8.se”.

Vi är tacksamma för förtroendet och kommer att arbeta hårt för allas trevnad och husets bästa. En av de punkter vi vill bli bättre på är information till medlemmarna. Därför kommer korta referat från de styrelsemöten som hålls att hängas upp på anslagstavlan. Referaten kommer även att läggas ut på vår gemensamma hemsida: ”www.eken8.se”. Hemsidan kommer att användas mer aktivt framöver och innehålla tjänster och dokument som kan vara nyttiga för medlemmarna. Vi kommer att uppdatera hemsidan löpande och uppmanar alla medlemmar att besöka denna kontinuerligt.

För Er som vill ha information även via e-post, vänligen skicka ett mejl till styrelsen[a]eken8.se med ditt namn och den e-postadress du vill att vi skickar information till.  Denna tjänst är enbart till för föreningens medlemmar.

Ni kan även skriva upp er mejladress på den lapp som hänger på anslagstavlan för att på så sätt komma med på mejllistan.

Tveka inte att höra av er om Ni har frågor eller kommentarer.

Vänliga hälsningar,
styrelsen