Uppföljning förbud hissen på Torsgatan 69.

Som ni säkert har uppmärksammat så är armaturen (lampan) i hissen åtgärdad vilket innebär att KONE har varit där och åtgärdat besiktningsfelen.
Ni har säkert också märkt att lapparna om nyttjande förbudet är borta.
OBS! Styrelsen har inte tagit bort lapparna. Nyttjande förbudet kvarstår tills Inspecta har satt upp ett nytt inspektionsmärke i hissen.

Med andra ord får hissen fortfarande inte användas. Eventuella viten som uppstår om någon medlem använder hissen kommer denne medlem själv få bekosta.

Vi har själva ringt Inspecta som troligtvis kan komma nästa vecka (v.25) och göra ombesiktning av hissen. Formellt måste KONE begära ombesiktningen, men Inspecta kommer i vårt fall att kontakta dem.

Tills dess kära medlemmar, fortsätt använda benen.

Vänliga hälsningar, Styrelsen