Författararkiv: Styrelsen

Brandsäkerhet i juletider

Styrelsen uppmanar medlemmarna att vara försiktiga med levande ljus nu i adventstiden och framöver. Kontrollera att era brandvarnare fungerar. Om brandvarnare saknas i lägenheten, hör av er till styrelsen så ska detta ordnas.

Driftsättning av fiber

Måndagen den 26 oktober driftsatte Ownit bredband i föreningens fibernät. Det innebär att du som medlem nu kan använda bredband och andra tjänster genom den fiberbox som installerats i lägenheten. Som tidigare informerats om står föreningen för kostnaden för bredband med hastigheten 100 Mbps.

Aktivering
För aktivering av bredbandet, samt beställning av andra tjänster som telefoni och TV – se det bifogade bladet om tjänsteinformation från Ownit. Det är samma information som Ownit skickat till alla medlemmar per brev i augusti.

Utskick Driftsättning 20151028

Kundservice
Kontakta Ownits kundservice vid frågor och hjälp angående Ownits tjänster.

Kontaktuppgifter
Telefon: 08 – 525 073 00
E-post: info@ownit.se

Öppettider
Vardagar: 08:00 – 22:00
Helger: 10:00 – 19:00

Kabel-TV-nätet
Analog TV via föreningens kabel-TV-nät kommer att fortsätta att fungera som förut. Föreningen kommer vara ansluten till ComHem tills vidare, så medlemmar som har abonnemang där kan fortsätta använda dem. Dock rekommenderas en övergång till Ownits tjänster.

Information om installation av fibernät

Som beslutades på årsstämman har föreningen tecknat ett gruppavtal för bredband via optisk fiber hos leverantören Ownit. Det innebär att ett optiskt fibernät ska installeras i huset och alla lägenheter i föreningen förses med en fiberbox med anslutning till fibernätet.

Preliminär tidplan
Installationen är planerad att börja i slutet av september 2015. Så här ser den preliminära tidplanen för installation ut för närvarande:

  • vecka 39 – 40, Kabeldragning i huset
  • vecka 41 – 42, Installation av fiberboxar i lägenheterna
  • vecka 44, Driftsättning av bredband

Att tänka på
Under installationen av fiberboxarna kommer installatören (TMKData) behöva komma in i medlemmens lägenhet. Varje medlem blir aviserad med installationsdatum via en lapp i brevlådan några dagar innan. Medlemmen kommer själv, eller via ombud, behöva lämna ut lägenhetsnyckel till installatören på morgonen den aviserade installationsdagen.

Frågor till styrelsen via e-post till styrelsen@eken8.se eller via styrelsens brevlåda på Rödabergsgatan 10.

Städdag onsdagen den 6:e maj

Onsdagen den 6:e maj, från klockan 17:00 sätter vi igång med städningen.

Som vanligt gäller att alla ska delta. De som har förhinder denna kväll får anteckna sig på listan utanför tvättstugan och utföra sin uppgift före 5 maj 2015.

En container kommer att finnas uppställd för att kunna kasta grovsopor.

Var och en deltar efter förmåga!

Som vanligt avslutar vi städdagen med korvgrillning.

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Dags att inkomma med motioner till årsstämma

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att inkomma med motioner till årsstämman senast den 5 april.

Kallelse till årsstämman kommer att utgå den 9 april och kommer att innehålla alla inkomna motioner tillsammans med styrelsens yrkande. Årsstämman är planerad till den 23 april.

Instruktioner

Viktigt att tänka på är att en motion ska vara utformad som en konkret fråga vilken stäm­man kan ta ställning i och inte enbart som ett allmänt förslag eller önskemål.

Börja gärna skriften med en bakgrunds­beskrivning som förklarar syftet med motionen, för att under­lätta för stämmans deltagare att sätta sig in i frågan.

Ta endast upp ett ämne per motion. Om du har flera ämnen som du vill ska behandlas, lämna istället in flera separata motioner.

Det går bra att lämna in motioner via styrelsens brevlåda i entrén till Rödabergsgatan 10, eller att skicka in via e-post till styrelsen@eken8.se

Ommålning tvättstuga, hissar 26-29 november

Ommålning av gemensamma utrymmen i fastigheten inleds nu under hösten. Som en första etapp målas tvättstugan samt hissar och portar på Rödabergsgatan 10 och Torsgatan 69.

Portarna är planerade att målas den 17-18 november, om vädret tillåter. Målning av tvättstuga och hissar kommer att ske parallellt 26-29 november. Under denna tid kommer tvättstugan och hissarna vara stängda för användning.

Trapphuset på Torsgatan 69 kommer att målas om därefter. Planerad tid meddelas senare.