Datum för årsstämman 2012 är fastställd.

Planera in i kalendern tisdagen den 17 april, 2012. Tiden är 19:00 i styrelserummet i källaren.

Vi kommer bland annat att ha en andra omröstning om stadgeändringarna gällande antal ledamöter i styrelsen samt andrahandsuthyrning.

Är ni intresserade av att sitta med i styrelsen kan ni kontakta valberedningen, Ulla-Britt eller någon i styrelsen.

Vi kommer i god tid att gå ut med en formell kallelse.

Hälsningar