Delta på årsstämman via telefon

Vill du delta på stämman via telefon så fungerar det enligt nedan. Vi kommer att fråga vilka som är med då vi upprättar en deltagarlista.

  • Ring telefonnummer 070 194 00 11
  • Uppge ankomstkod 2116255

vid problem ring Morgan, 070 239 73 05

Väl mött!!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen