Driftsättning av fiber

Måndagen den 26 oktober driftsatte Ownit bredband i föreningens fibernät. Det innebär att du som medlem nu kan använda bredband och andra tjänster genom den fiberbox som installerats i lägenheten. Som tidigare informerats om står föreningen för kostnaden för bredband med hastigheten 100 Mbps.

Aktivering
För aktivering av bredbandet, samt beställning av andra tjänster som telefoni och TV – se det bifogade bladet om tjänsteinformation från Ownit. Det är samma information som Ownit skickat till alla medlemmar per brev i augusti.

Utskick Driftsättning 20151028

Kundservice
Kontakta Ownits kundservice vid frågor och hjälp angående Ownits tjänster.

Kontaktuppgifter
Telefon: 08 – 525 073 00
E-post: info@ownit.se

Öppettider
Vardagar: 08:00 – 22:00
Helger: 10:00 – 19:00

Kabel-TV-nätet
Analog TV via föreningens kabel-TV-nät kommer att fortsätta att fungera som förut. Föreningen kommer vara ansluten till ComHem tills vidare, så medlemmar som har abonnemang där kan fortsätta använda dem. Dock rekommenderas en övergång till Ownits tjänster.