Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2011-03-01

Årsmöte
Styrelsen kommer i dagarna att skicka ut en inkallning till 2011 års årsmöte. Styrelsen hoppas självfallet att så många medlemmar som möjligt kan närvara. Under årsmötet kommer vi att gå igenom föreslagna ändringar av föreningens stadgar. Styrelsen kommer även föreslå att en extra medlem väljs in till styrelsen

Ekonomi
De stora underhållskostnader kostnader som kommer att infalla under 2011 är generell översyn av värmesystem (element, tätning av fönster osv), samt utbyte av el på vinden. Idag står energiförbrukningen av 30% av totala kostnaden i föreningen.

Städdagar
Styrelsen har beslutat att föreningen ska ha ska ha två städdagar per år, en på våren och en på hösten. I samband med dessa kommer det att vara någon form av tillställning. De medlemmar som är med och städar får vara med på fest.