Kategoriarkiv: Mötesreferat

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2011-10-04

Inom kort kommer arbetet med byte av trasiga radioatorer/element och montering av nya ventiler till värmesystemet att påbörjas. För att kunna byta ventilerna vilket underlättar kommande service av värmesystemet behöver vi få in alla lägenhetsnycklar under denna period. Ser mer info på lappar som delas ut kommande dagar.

Belysningen i soprummet är fixad.

Torktumlaren i tvättstugan har gett svarta fläckar. Idag var en servicetekniker här, förhoppningsvis har den löst problemet.
Om problemet trots allt kvarstår, meddela någon i styrelsen. Det finns även ett block nere i tvättstugan där ni kan fylla i händelser och eventuella åtgärder.

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2011-03-01

Årsmöte
Styrelsen kommer i dagarna att skicka ut en inkallning till 2011 års årsmöte. Styrelsen hoppas självfallet att så många medlemmar som möjligt kan närvara. Under årsmötet kommer vi att gå igenom föreslagna ändringar av föreningens stadgar. Styrelsen kommer även föreslå att en extra medlem väljs in till styrelsen

Ekonomi
De stora underhållskostnader kostnader som kommer att infalla under 2011 är generell översyn av värmesystem (element, tätning av fönster osv), samt utbyte av el på vinden. Idag står energiförbrukningen av 30% av totala kostnaden i föreningen.

Städdagar
Styrelsen har beslutat att föreningen ska ha ska ha två städdagar per år, en på våren och en på hösten. I samband med dessa kommer det att vara någon form av tillställning. De medlemmar som är med och städar får vara med på fest.

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2011-02-01

Luftning av radiatorer

Alla medlemmar uppmanas att lufta sina radiatorer kontinuerligt. Styrelsen köper in nycklar och hänger upp i källaren. Under våren ska alla radiatorer i föreningen gås igenom och därför kommer styrelsen att behöva nyckel till alla lägenheter. Vi återkommer så snart datum är satt.

Höga energikostnader

Energikostnaderna i föreningen är skyhöga. Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar att i den mån det är möjligt spara på el för uppvärmning. Förslag till gemensamma besparingar av energi i föreningen mottages tacksamt av styrelsen.

Årsstämma

Styrelsen är i full färd med att bestämma datum för årsstämma, som kommer att infalla under april/maj. Vi återkommer så snart datum är satt.

Utlägg

Har en medlem haft utlägg för inköp till föreningen önskar styrelsen att kvitton fästs på en A4 sida med namn och kontonummer angivet. Denna lämnas vidare direkt till kassör Petter Fridman.

OBS! Kontakta först styrelsen angående eventuellt inköp.

Ny el på vinden
Då föreningen är mycket nöjd med den nya elen i källaren, har styrelsen beslutat att anlita samma firma för omdragning av elsystem på vinden. Detta arbete kommer att äga rum under våren.

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-12-12

Hundrastgård
Föreningen var av en medlem representerad vid senaste öppna mötet hos stadsdelsförvaltningen. Ärendet återremitterades dock till förvaltningen för fördjupad analys och behandling. Man kommer att ta upp frågan på nytt i februari. Detta är givetvis en positiv nyhet för oss. Styrelsen kommer dock att jobba vidare tills att förslaget är hävt helt och hållet. Vi vill skicka ett stort tack alla de medlemmar som har hjälpt till med att skapa opinion.

Enkäter
Styrelsen har endast fått in ett fåtal av de enkäter som medlemmarna bads att fylla i och återkomma med i början av december. Vi uppmanar därför alla som ännu inte har haft möjlighet att besvara dessa att göra detta. Det är viktigt att alla medlemmar får möjligheten att påverka vad som är bäst för vår förening.

VVS
Hantverkare som ska åtgärda problemen med stammarna är kontaktade och kommer på onsdag. Vi arbetar hårt för att alla ska få en vinter utan problem med element.

Dörröppnare Rödabergsgatan
Dörröppnaren på Rödabergsgatan är nu lagad. Styrelsen har sedan dag ett efter skadegörelsen arbetat hårt för att få en lösning. Det långa dröjsmålet till trots grundar sig på samhällets kvarn som ibland tyvärr maler långsamt.