Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2011-02-01

Luftning av radiatorer

Alla medlemmar uppmanas att lufta sina radiatorer kontinuerligt. Styrelsen köper in nycklar och hänger upp i källaren. Under våren ska alla radiatorer i föreningen gås igenom och därför kommer styrelsen att behöva nyckel till alla lägenheter. Vi återkommer så snart datum är satt.

Höga energikostnader

Energikostnaderna i föreningen är skyhöga. Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar att i den mån det är möjligt spara på el för uppvärmning. Förslag till gemensamma besparingar av energi i föreningen mottages tacksamt av styrelsen.

Årsstämma

Styrelsen är i full färd med att bestämma datum för årsstämma, som kommer att infalla under april/maj. Vi återkommer så snart datum är satt.

Utlägg

Har en medlem haft utlägg för inköp till föreningen önskar styrelsen att kvitton fästs på en A4 sida med namn och kontonummer angivet. Denna lämnas vidare direkt till kassör Petter Fridman.

OBS! Kontakta först styrelsen angående eventuellt inköp.

Ny el på vinden
Då föreningen är mycket nöjd med den nya elen i källaren, har styrelsen beslutat att anlita samma firma för omdragning av elsystem på vinden. Detta arbete kommer att äga rum under våren.