Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-12-12

Hundrastgård
Föreningen var av en medlem representerad vid senaste öppna mötet hos stadsdelsförvaltningen. Ärendet återremitterades dock till förvaltningen för fördjupad analys och behandling. Man kommer att ta upp frågan på nytt i februari. Detta är givetvis en positiv nyhet för oss. Styrelsen kommer dock att jobba vidare tills att förslaget är hävt helt och hållet. Vi vill skicka ett stort tack alla de medlemmar som har hjälpt till med att skapa opinion.

Enkäter
Styrelsen har endast fått in ett fåtal av de enkäter som medlemmarna bads att fylla i och återkomma med i början av december. Vi uppmanar därför alla som ännu inte har haft möjlighet att besvara dessa att göra detta. Det är viktigt att alla medlemmar får möjligheten att påverka vad som är bäst för vår förening.

VVS
Hantverkare som ska åtgärda problemen med stammarna är kontaktade och kommer på onsdag. Vi arbetar hårt för att alla ska få en vinter utan problem med element.

Dörröppnare Rödabergsgatan
Dörröppnaren på Rödabergsgatan är nu lagad. Styrelsen har sedan dag ett efter skadegörelsen arbetat hårt för att få en lösning. Det långa dröjsmålet till trots grundar sig på samhällets kvarn som ibland tyvärr maler långsamt.