Problem med värmen i elementen

Bästa medlemmar,

Vi är medvetna om att det har uppstått problem med radiatorerna i några av lägenheterna på Torsgatan. Vi arbetar för fullt med att få en lösning på detta.

Systemet är instabilt, och inte nödvändigtvis ur funktion. Enligt rapporter fungerar det vissa perioder under dagen.

Vi ska självfallet se till att få hit hjälp så snart som möjligt. Dock ber vi om er förståelse för att vi inte anlitar en jourfirma, då vi då inte litar på att problemen åtgärdas på bästa sätt. Risken är då att vi snart igen åter står med samma problem.

På samma gång vi er alla att hålla era radiatorer under uppsikt och meddela styrelsen om dessa tappar värme/har markanta temperaturväxlingar. Detta för att ha ett så bra underlag som möjligt när hjälpen är på plats. Detta gäller självfallet även Rödabergsgatan, även om inga problem har rapporterats här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen