Service på torkskåpet är beställd.

Vi har ringt och beställt service på torkskåpet. Vi inte fått någon tid när de kan komma och serva skåpet. Vidare information kommer.