Styrelsen söker nya medlemmar.

På grund av flyttar kommer vi inom kort att förlora styrelsemedlemmar. Vi måste därför rekrytera nya.

Vi försöker att ha en jämn åldersfördelning och en bred spridning bland ledamöternas yrkesroller. Det borde ligga i allas intresse att vi sköter om föreningen på bästa möjliga sätt.
Det är vår gemensamma egendom.

Varför ska du vara med i styrelsen?

  • Du går på ett möte ungefär varje månad (tisdag eller torsdag 19:00¬-20:00)
  • Du lägger ner ca 1-3 timmars arbete i veckan
  • Du får möjligheten att komma till tals och vara med och påverka ditt boende
  • Du får en utmaning och kan göra ett mycket viktigt arbete
  • Du får en roll och är med i en arbetsgrupp
  • Du får viss ekonomisk ersättning
  • Vi har kul tillsammans och du lär känna fler grannar (mer än ett ”Hej” i trappen)
  • Sist men inte minst, du hjälper till att höja värdet på din bostadsrätt

Ni kommer även att få ett längre brev i brevlådan.

Vänliga hälsningar, Styrelsen