Varning för väldigt varmt varmvatten!

Bästa medlemmar,

Orsaken till det väldigt varma varmvattnet (ca 85 grader) är att ställdonet för varmvattnets primärventil har havererat. Styrelsen har kontaktat vår leverantör som kommer att reparera denna. Vi vet inte när problemet kommer att vara åtgärdat, men arbetar givetvis på att få detta löst så snart som möjligt.

Under tiden ber vi er alla att vara extra försiktiga när ni skruvar på kranen så att ni inte bränner er.

Vänliga hälsningar, Styrelsen