Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för 2019 finns att ladda ned här, eller se länkarna under rubriken ”Dokument” på höger sida. Denna kommer även delas ut i pappersformat när de blivit tillgängliga från tryckeriet.