Författararkiv: admin

Delta på årsstämman via telefon

Vill du delta på stämman via telefon så fungerar det enligt nedan. Vi kommer att fråga vilka som är med då vi upprättar en deltagarlista.

 • Ring telefonnummer 070 194 00 11
 • Uppge ankomstkod 2116255

vid problem ring Morgan, 070 239 73 05

Väl mött!!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Välkommen till årsstämma 2020


Härmed kallas samtliga medlemmar i Brf Eken8 till årsstämma 2020.
Tid: Måndag den 29 juni kl. 19.00
Plats: Innergården samt telefon (styrelsen återkommer med uppgifter om
detta).

Dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Godkännande av dagordningen
3) Val av stämmoordförande
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Fastställande av röstlängd
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
9) Föredragning av revisionsberättelse
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11) Beslut om resultatdisposition
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisorer och revisorssuppleant
16) Val av valberedning
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
18) Motioner från medlemmar enligt paragraf §34
19) Övriga frågor
20) Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för 2019 finns att ladda ned här, eller se länkarna under rubriken ”Dokument” på höger sida. Denna kommer även delas ut i pappersformat när de blivit tillgängliga från tryckeriet.

Informationsblad juni 2020

Ordförande har ordet

Så kom äntligen solen och värmen, hela Vasastan vaknar till liv och alla grannfastigheter börjar pynta med sina innergårdar. Det här blir inte den sommaren vi kanske hade planerat och många av oss får vänja oss vid tanken att fira semester och ledighet på hemmaplan. 

Många av oss har fått vänja oss vid att ha sitt hem även som sin arbetsplats och för att göra saker ännu jobbigare så plastas hela fasaden in på grund av renoveringen. Jag vill verkligen vara tydlig med att ingen i styrelsen tycker att det här är en rolig situation men vi är införstådda med att det måste göras. Fasadrenoveringen avser inte bara att den ser tråkig ut och är sliten utan det har även börjat lossna bitar som faller ner på gatan och därför ur ett säkerhetsperspektiv omgående måste åtgärdas. 

Jag vill också informera om att beslut om fasadrenoveringen togs av styrelsen innan Covid-19 bröt ut som den gjorde samt vi kunde inte förutse vilken stor påverkan det skulle bli på vårt dagliga liv. 

Vi står inte bara inför en prövning för vad som sker i världen just nu utan vi står även inför en utmaning om att vårt boende påverkas. Vi kommer inte ha den utsikten vi är vana vid, vi kommer ha arbetare utanför fönstren och det kommer att föras oljud. Det kommer att bli bra i slutändan men vi måste ha tålamod och göra det bästa av situationen under renoveringen.

Jag kan verkligen rekommendera alla att använda dom fina gemensamma utrymmena vi har så gott det går, styrelsen har i skrivande stund köpt in stolar och bord till alla balkonger (kommer nästa vecka). Vi hoppas att detta kan ge en möjlighet till lite miljöombyte om man känner att man sitter instängd i sin lägenhet hela dagarna.

Jag uppmanar alla att prata med varandra och att vi försöker hjälpas åt om någon behöver hjälp. 

Tveka aldrig att höra av er till mig eller någon annan i styrelsen vid minsta fundering.

Jag hoppas alla får en fin sommar och att ta hand om er och era kära även om det så sker på avstånd. Med vänlig hälsning Morgan

Fasadrenovering

Kumla fasad kommer under arbetets gång sätta upp information på anslagstavlorna om vad som händer samt hur tidsplanen ser ut. Det kommer även finnas kontaktuppgifter till arbetsledaren. Om det inte är akuta saker så vänligen kontakta styrelsen via mail så kan vi sammanställa och eventuellt informera alla om det finns saker som alla i huset bör ta del av.

Innergården/Balkonger

Vi har verkligen en fin innergård och styrelsen tycker det är roligt att som förra sommaren se hur flitigt den användes. Det finns lite trivselregler som vi måste förhålla oss till och kommer ni använda innergården så vänligen läs anslagen som är uppsatta. Trivselreglerna är för att vi tillsammans ska kunna hålla det fint och städat, vi har ingen fastighetsskötare som går och städar/fyller på fontänen/klipper gräsmattan/vattnar blommorna utan detta ligger helt och hållet på allas ansvar.

Under vecka 22–23 så kommer en trall byggas på en del av gräsmattan, detta är för att vi ska kunna ha loungemöblerna där. Vi tror detta bidrar till mer utrymme samt då vi inte får ordning på gräsmattan så ser vi detta som en bra lösning.

Man kommer kunna boka innergården om man är ett större sällskap (tillexempel ett sällskap på minst 10 personer) men det är inte ok att boka innergården för mindre sällskap som till exempel för ett sällskap på 4 personer. Man bokar med god framförhållning och bokar inte i sista minuten då folk redan kan ha planerat att köra igång till exempel grillen.

Balkongerna kommer kunna nyttjas när som och för dessa kommer vi inte köra med bokningar. Vi ber er som brukar vädra kläder att göra det på kvälls och nattid så dom kan användas på dagtid.  

Årsstämman

Styrelsen har dragit ut på tiden avseende årsstämman, vi tror vi har kommit fram till en lösning som vi hoppas alla tycker är ok. Datumet för stämman är inte satt men detta kommer att utannonseras minst två veckor innan det hålls (juni månad).

Vi planerar att hålla den på innergården men vi kommer även att kunna erbjuda att man är med via telefon, styrelsen skapar en ”telekonferensgrupp” så alla som vill kan ringa in för att delta. Då vi uppmanar till försiktighet för att inte samlas för många så hoppas vi att alla tycker detta är en bra lösning. Självklart kan man höra av sig till styrelsen via mail innan stämman om man har någon fråga eller något man vill ta upp. Vi uppmanar även alla att nyttja sin fullmakt om man inte kan vara med fysiskt eller via telefon. Håll koll på anslagstavlorna då tid för stämman kommer utannonseras där. 

Årsredovisningen kommer delas ut vilken dag som helst.

Sophanteringen/Återvinning

Nu har vi haft sopsortering i några veckor och det har funkat relativt bra, styrelsen tycker det är kul att så många väljer att sopsortera. Finns tyvärr två saker som inte funkade, återvinningskärlet för plast blev snabbt fullt och tyvärr tyckte någon att det var en bra lösning att kasta sopor på golvet då det var fullt. Detta är självklart inte ok och det slutade med att styrelsen fick ställa sig och städa. Nu har Styrelsen köpt in ett större kärl och det ser ut att funka bättre.

Återvinning av kartonger kan vi sköta bättre, trots anslag om att alla kartonger ska skäras ner och vikas så slarvas det med det. Kartonger slängs på golvet och töms inte på plast och frigolit. Styrelsen har beslutat att ta bort vagnen för stora kartonger och kommer istället köpa in en liknande som vi redan har. Detta innebär att alla kartonger kommer behövas skäras ner och vikas vilket i sin tur gör att man inte glömmer tömma kartongerna. 

Ta för vana att om någon av kärlen är fulla så gå upp till Vikingagatan och använd er av sopåtervinningen där.

Lappar uppsatta tvättstugan/Soprummet

Styrelsen satte tidigare i våras upp lappar utanför tvättstugan och soprummet. Detta avser storstädning av dessa utrymmen, kunde du inte vara med på städdagen så kan du bidra genom att städa någon av dessa utrymmen. Städdagen är inte obligatoriskt men styrelsen utgår från tanken att alla som bor här vill man vara med och dra sitt strå till stacken för att vi ska ha det rent och städat i dom utrymmena.

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar och snälla, finns det frågor eller funderingar så släng gärna iväg ett mail så hjälp vi åt med vad det än kan vara.

Trivselregler innergården

Om du vill boka innergården för en större tillställning så boka på bokningstavlan utanför tvättstugan, detta gäller bara om ni ska vara ett större sällskap (förslagsvis 10 personer) annars nyttjar man innergården som vanligt. Bokning ska ske i god tid innan och inte i sista minuten.

Vi respekterar dom bokningarna som har gjorts och följer följande trivselregler:

 • Tänka på ljudnivån efter 22.00
 • Torka alltid av borden efter sig, trasa finns i tvättstugan
 • Städar efter oss och ser till att alla utemöbler/grillen står där dom ska stå
 • Alla dynorna ställer vi in i boden i lådan, detta gäller även sittunderlagen till stolarna
 • Går något sönder så meddela styrelsen omgående
 • Fontänen är ingen klätterställning (har gått sönder en gång p.ga oaktsamhet)
 • INGEN rökning på innergården/vädringsbalkongerna. Respektera detta så gör du styrelsen och dina grannar en stor tjänst.
 • Alla som nyttjar innergården SKA fylla på vatten i fontänen när det behövs, vattna blommorna, klippa gräset vid behov 
 • Om du har använt grillen så se till att den töms senast dagen efter

Trevlig sommar!!!!

Informationsblad April 2020

Ordförande har ordet
Det är en väldigt speciell tid vi lever i, men aldrig har Stockholm känts så vänligt. Man
bemöts på gatan med ett leende eller till och med ett hej. Visst kan man fokusera på det
negativa, men det räcker med att se på nyheterna så har man fått sin beskärda del. Det är tid
för att visa vänlighet och att vi är i detta tillsammans.
Min önskan är att vi i vår förening hjälps åt, prata lite (på avstånd) extra med din granne
eller bara säg hej. Ingen ska behöva känna sig ensam och hjälp finns närmaren än man tror,
så var inte rädd att erbjuda en granne hjälp om det behövs och var inte rädd att fråga efter
hjälp om du behöver den.
Vi har medlemmar som tillhör riskgrupper och därför har vi bett städföretagen att torka av
till exempel dörrhandtag på dörrar i alla gemensamma utrymmen extra noga samt så är vi
några i styrelsen som spontant går och torkar också.
Livet går vidare och så även vårt jobb inom styrelsen, även om det känns mindre viktigt så
har inte vårt uppdrag och skyldigheter minskat, utan tvärtom så har vi flera pågående
projekt. Dessa projekt kan du läsa mer om här, men jag vill ändå påminna om att även om det
känns fel i tiden så var dessa projekt inplanerade innan viruset tog sådan spridning.
Jag önskar alla medlemmar en trevlig vår och var rädda om er och håll er friska.

Med vänlig hälsning,
Morgan Essen-Möller

Föreningsstämma
Som en del av er redan har sett så hade styrelsen planerat att hålla föreningsstämma den 16
april 2020. Styrelsen har i samråd med föreningens jurist kommit fram till att skjuta fram
stämman. Enligt föreningens stadgar så ska stämman hållas i april månad, men enligt
Bostadsrättslagen så ska den hållas 6 månader efter föreningens årsbokslut, vilket var 2019-
12-31. Vi i styrelsen hoppas alla medlemmar har överseende med att vi skjuter fram stämman
till senast den 30/6.

I skrivande stund håller Regeringen på att se över tillfälliga lagförslag för hur
bostadsrättsföreningar ska kunna hålla Föreningsstämmor utan att ses fysiskt. Vi är i ett
exceptionellt läge, så styrelsen hoppas alla medlemmar har överseende med hur årets stämma
kommer att hållas samt att planera in det vid ett annat tillfälle än vad vi är vana vid.
Stämman kan komma att hållas digitalt men vi ser även över andra förslag, som att vi håller
den på innergården senare i vår, så vi inte behöver trängas i en lokal. Styrelsen vädjar om
förståelse till att saker och ting blir annorlunda i år men vi garanterar att saker och ting ska
ske enligt lag. Årsbokslut kommer att delas ut som vanligt i god tid innan stämman och våra
revisorer håller just nu på att gå igenom det sista. Så håll ögonen öppna, då vi kommer sätta
upp anslag om när det är dags.

Nya styrelseledamöter sökes till styrelsen
Vi behöver fler till styrelsen, då en ledamot slutar och en går ner som suppleant. I korthet
innebär det att sitta i styrelsen:

 • Kunna vara med på möten 1 gång i månaden.
 • Att ha intresse för hur föreningen går ekonomiskt
 • Kunna ta på sig projekt som vi i styrelsen arbetar fram tillsammans
 • Vara en ”team player” och hjälpa där hjälps behövs
 • Ha ett intresse för hur det ser ut i dom allmänna utrymmena
  Ingen förkunskap krävs, utan vi lär oss på vägen samt att vi har det väldigt trevligt på mötena.

Vill du veta mer så kontakta gärna någon i styrelsen eller maila styrelsen@eken8.se.
Ulla-Britt Björkman (Torsgatan) i Valberedningen finns tillgänglig för frågor och kommer att
gå runt och knacka dörr för att stämma av om vi har någon som är intresserad.
Styrelsen har i samtal med föreningens jurist även kommit fram till att vi bör ha en till i
Valberedningen, är du intresserad av den rollen så passa på att fråga Ulla-Britt när hon är ute
och informerar. Det går även bra att kontakta någon i styrelsen eller mail om du vill veta mer

Fasadrenovering
Nu närmar det sig, det är dags för fasadrenoveringen. Detta avser gatufasaderna mot
Torsgatan och Rödabergsgatan, men inte mot innergården. Styrelsen har i sitt arbete alltid haft
en önskan och ett mål om att renoveringen skulle ske under våren eller hösten. Nu kommer
det ske från april till augusti. Det är många faktorer som gör att arbetet måste utföras under
sommartid men det som brådskar mest är att fasaden på vissa ställen har börjat lossna och
ramlar ner på gatan. Ur säkerhetsperspektiv kan vi därför inte vänta längre med renoveringen,
utan den måste komma igång snarast. Det kommer att uppföras byggställningar mot fasaden
och detta är inte optimalt att ha under sommarmånaderna, men vi hoppas allt ska flyta på bra
och kommer att hålla medlemmarna informerade om hur arbetet fortlöper. Finns det frågor
eller funderingar så tveka inte att kontakta styrelsen via mail. För kännedom så kommer byggarbetarna ha tillgång till de allmänna utrymmena då de behöver tillgång till el och vatten. Dock kommer de att hålla till i en egen barack/vagn utanför huset.

Trädgårdsgruppen
Viktor och Kristina från styrelsen kommer att ansvara för Trädgårdsgruppen. Det kommer en
allmän inbjudan för alla som är intresserade att vara med och hjälpa till med innergården. Det
vore tacksamt om ni som vet att ni nyttjar innergården på sommaren är delaktiga och hjälper
till samt bidrar med förslag och idéer på förbättringar. Även i år så kommer möjligheten att
boka tid för innegården finnas på bokningstavlan och bokningssidan.

Några snabba punkter styrelsen vill informera/påminna om

 • Alla som nyttjar tvättstugan ska städa efter avslutat pass, torka gärna lite extra vid handtag osv i dessa tider.
 • Att tvätta utöver angiven tvättid är absolut inte tillåtet, ingen tvättar före 07.00 och efter
  22.00 (22.30 för att torka kläder). Gör man detta så bryter man mot trivselreglerna och då har styrelsen rätt att ta till andra åtgärder.
 • Vik kartonger, detta finns det information om i återvinningsrummet och ändå noterar
  styrelsen/medlemmar att vissa inte viker/plattar till kartonger. Det gäller alltså att vika alla kartonger som ska kastas, även om behållarna råkar vara tomma.
 • Se till att dörrar är stängda, Porten på Torsgatan stängs ibland inte ordentligt och dörren till soprummet mot Torsgatan står ofta öppen. Som styrelsen har
  informerat om förut så ska du alltid se till att alla dörrar i dom allmänna utrymmena stängs precis lika noga som du stänger din egen ytterdörr.
 • Det är inte ok att förvara privata saker (eller bara dumpa) utanför sina förråd, om detta sker så beställer vi in bortforsling från Jensens Drift vilket kostar och blir en onödig kostnad för föreningen. Detta är en brandsäkerhetsfråga.
 • Allmänna utrymmena är ingen plats för vila eller träning, flera medlemmar vittnar om att
  detta sker och att det känns olustigt att folk vistas i dom allmänna utrymmen på det sättet.
 • När vi i föreningen gör felanmälan till Jensen (till exempel om en tvättmaskin har gått
  sönder) och sätter upp lapp om att detta så vänligen uppge ditt namn på lappen. Det har hänt flera gånger att Jensen inte har gjort uttryckningar för att dom säger att dom inte fått någon felanmälan. Om du skriver ditt namn så vet vi vem som har gjort det och då kanske Jensen får se över sina rutiner om vad som har blivit fel.
 • Styrelsen har upphandlat nya sorteringskärl och ytterligare entreprenör för hämtning i
  soprummet. Från maj månad införs ytterligare sopsortering av plast, glas, och metall. Detta är för allas bekvämlighet, men även för att medlemmar i många fall struntat i vad som ska sorteras i vårt soprum och vad som ska till återvinningsstationen


Medlemsinfo september 2019

Ordförande tar ordet.

Vi har nu under några år kommit ut med detta informationsblad och det har blivit positivt bemöt av medlemmar. Det som känns lite trist är att styrelsen får väldigt ofta ta upp saker som kan uppfattas som ”pekpinnar”.

Vi har trivselregler vi alla ska rätta oss efter, och därför kommer nu en påminnelse om vad vi i styrelsen inte ser funkar.

Dörrar

Trots vi köpt in skyltar så stängs inte dörrar, detta är b la av säkerhetsskäl, avseende brand så är det inte branddörrar men det fördröjer en rökutveckling om vi skulle ha den oturen att det börjar brinna. Framför allt så är det en säkerhet för att hindra ovälkomna gäster att komma in i fastigheten. Bara inom loppet av två veckor så har sopdörren (Torsgatan) stått helt öppet ut mot gatan. Du är säkert väldigt mån om att stänga och låsa din egen dörr, varför kan det inte vara samma sak med dörrarna till dom allmänna utrymmena?

Städning av tvättstugan

Ett återkommande problem vi har och som inte verkar få bukt med är städning i tvättstugan. Samma sak igen, precis så som du säkert har det städat hemma så gäller det även tvättstugan. Känner du att näe nu är det smutsigt och jag tänker inte städa efter den som hade tvättiden innan, näe men då är det den efter dig som får ställa sig och städa. Vi har inte något städföretag som städar i tvättstugan så städa efter dig.

Återvinning

Gång på gång så ställs det flaskor i soprummet detta trots att det finns anslag om att vi inte för tillfället har återvinning för detta. Det hela slutar oftast med att styrelsen får gå och slänga flaskorna på närmsta återvinning.

Saker i allmänna utrymmen

Trots att vi har gått ut med information om att det inte får stå saker i allmänna utrymmen så ”glömmer” vissa personer saker, allt ifrån kylar, kartonger, speglar samt annan bråte. Detta var en anledning till att vi låste torkvindarna, man ställer ifrån sig saker och sen förväntas det att det ska försvinna av sig själv. Detta är inte ok och styrelsen vet inte hur vi ska nå fram för att alla ska förstå detta. Styrelsen får hyra in container till städdagarna för att dessa saker ska forslas bort. Styrelsen kommer att besiktiga allmänna utrymmen efter varje gång en medlem flyttar då vi märkt att det ”glöms” väldigt mycket saker i allmänna utrymmen.

Om man vill förvara något tillfälligt så fråga styrelsen efter utrymme, ställ inte saker och förvänta dig inte att det ska försvinna av sig själv.

Att ignorera regler som gynnar oss alla

När styrelsen sätter upp skyltar/lappar så är det inte för att jävlas det är för att saker och ting inte funkar. Det är totalt respektlöst att skriva på en lapp som styrelsen har satt upp med tillrättavisning mot andra medlemmar. Finns det något styrelsen kan göra bättre eller bör ta upp så ska du som medlem maila eller ringa så styrelsen kan framföra det vidare.

Ibland händer det att jag får frågor från medlemmar det kan t ex avse byta av portkod, rutiner osv, tyvärr så är det allt för ofta information som vi gått ut med i föreningens infoblad. Så en bra början och som framför allt gynnar dig själv är att ta dig tid att läsa informationen styrelsen går ut med.

Jag som ordförande kan ärligt säga att vi har fullt upp i styrelsen, vi är ledamöter med jobb, barn och hobbys. Styrelsens uppdrag är inte att gå och stänga dörrar, plocka skräp, ställa sig och städa tvättstugan. Styrelsen försöker att sänka kostnader men ska det innebära att vi ska göra ovanstående så kommer det sluta med att vi kommer behöva ta in hjälp utifrån, detta i sin tur innebär att kostnader kommer öka och sen resulterar det i höjda avgifter.

Så snälla var lika mån om allmänna utrymmen precis som du vårdar din egen lägenhet.

Jag kanske sticker ut nu och gör mig obekväm men som jag hoppas du förstår så vill jag att styrelsens arbete ska flyta på. I slut ändan så handlar det om att vi ska ha det fint och trivas i vår förening.

Att bo i en bostadsrätt innebär skyldigheter, en av dom är att följa trivselregler eller vissa respekt för styrelsens arbete så vänligen respektera ovanstående.

Sen vill jag personligen tacka de eldsjälar som faktiskt gör saker, ni vet vilka ni är och tack för att ni tar er tid att göra saker som gynnar alla medlemmar.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta och har du synpunkter eller förslag på åtgärder som kan göra styrelsens jobb lättare eller som berör allmänna utrymmen, tveka inte att höra av dig.

Med vänlig hälsning

Morgan Essen-Möller

Ordförande Brf Eken 8

Brandsäkerhet vinden

Vi har fått anmärkningar om att det förvaras saker på vinden upp mot taket över allmänna utrymmen. Ur Jensens perspektiv så är detta en säkerhetsfråga vid eventuell brand. Ni som förvara saker på detta sätt, vänligen ha sakerna i era förråd. Kommer detta inte att avlägsnas så kommer Jensen att forsla bort det mot en kostnad, pengar vi kan lägga på annat eller hur?

Ny vädringspinne på Rödabergsgatan

Nu finns det en ny vädringspinne på balkongen högst upp. Styrelsen vill påminna om att vädringsbalkongerna är allas utrymmen. Det ska inte förvaras saker där så som kartonger, mat osv. Vädrar man kläder så vädrar man inte i flera dagar. Visa respekt för varandra och tänk på att det är allas utrymme.

Byta dörr till säkerhetsdörr

Om du bestämmer dig för att byta dörr till en säkerhetsdörr så vänligen se till att när dörren målas så ska endast den målas och inte dörrkarmen.

Städhjälp

Om man har städhjälp så måste man informera om vart sopor/matavfall/flaskåtervinning ska kastas. Får man även hjälp med tvättning så ska det städas i tvättstugan efter avslutat pass.

Info till mäklare

Går du i säljtankar? När du har dialog med mäklare så hänvisa alltid till föreningens hemsida, där finns information till mäklare om vem man kontaktar för att ta in Mäklarbild m.m.

Målning fasad och trapphus

Som styrelsen har informerat sedan tidigare så arbetar vi med att ta in offerter för att måla om fastighetens fasad mot gatorna Torsgatan och Rödabergsgatan. Styrelsen hade som mål om att detta skulle ha gjorts snabbt men företagen är inte snabba i sin handläggning. Styrelsen kommer att i god tid innan arbetet påbörjas informera mer om vad som kommer att hända.

Styrelsen håller även på att ta in offerter för ommålning av trapphus Rödabergsgatan. Styrelsen har haft målare inne som har bedömt att det inte går att gå och laga skadorna som finns utan det är så pass omfattande att hela trapphuset kommer behövas målas om. Mer information om när detta sker återkommer styrelsen om.

Andrahandsuthyrning (Airbnb)

Styrelsen vill påminna om att andrahandsuthyrning (Airbnb godkänner styrelsen inte) inte är tillåtet utan styrelsens godkännande, om detta sker utan styrelsens godkännande så kan det innebära att man förvärvat sitt medlemskap och faktiskt kan uteslutas som medlem i föreningen.

Återkoppling om innergården

Styrelsen har fått många positiva kommentarer om hur fin innergården blev inför denna sommar. Detta tycker vi är jätteroligt och märker också att många hade bokat innergården för trevliga tillställningar under sommaren.

Tröga dörrar

Nu när kylan kommer så innebär det att dörrarna vid entréerna kan börja strula, se alltid till att dörren stängs efter dig så slipper vi få ovälkomna gäster i fastigheten. 

När en medlem/granne ska sälja

Visst kan man vara nyfiken när en granne ska sälja sin lägenhet, som medlem och granne så är man självklart välkommen på en öppen visning men då gör man detta diskret. Man ställer sig inte och pratar om föreningen och eventuella problem som föreningen har inför spekulanter och mäklaren. Allt som har med föreningen att göra tar styrelsen upp men den nya medlemmen då styrelsen har som rutin att träffa alla nya medlemmar innan medlemskaps i Brf Eken 8 godkännes. 

Föreningens städdag 6/10

Ingen har väl missat att vi har en gemensam städdag söndag den 6/10 kl. 10.00? Att vi har gemensamma städdagar är för att spara på kostnader genom att vi själva städar, kastar skräp och ser över våra allmänna utrymmen. Städdagen är inget tvång men det ska ligga i allas intresse att delta. Kan man inte så meddelar man detta till styrelsen och för att alla ska dra sitt strå till stacken så kommer man i efterhand tilldelas arbetsuppgifter.

Styrelsen har hyrt in en container, först så kasta vi saker som tillhör föreningen och sen när städdagen är slut så kommer tillfälle att ges för att kasta privata saker. Respektera att man inte kan kasta till exempel el avfall, färg osv utan detta avser endast brännbart avfall. Om man kastar saker man inte får så får föreningen böta och betala en straffavgift.

Vi avslutar städdagen med gemensam fika, ett ypperligt tillfälle att lära känna sina grannar, så väl mött.

Övrig information

Styrelsen har fått information från Stockholms Stad om att Almen utanför Rödabergsgatan har drabbats av Almsjukan och kommer därför att sågas ner under vintern 2019/2020. Styrelsen har frågat om det kommer planteras nya träd eller som det finns planer att sätta upp cykelställ, inväntar svar på detta.

Hastigheter på Torsgatan kommer att sänkas då vägen nu är hårt trafikerad. I framtiden kommer man se över om det finns möjlighet att sätta upp fartgupp eller liknande.

Planeringsmöte trädgårdsgruppen 15 april

Är du intresserad av att vara med och planera och fixa till vår innergård?
Då är du välkommen till planeringsmöte måndag den 15/4 kl. 19.00 på innergården.
På första mötet går vi igenom förslag och ”brainstormar” om vad vi kan göra för att få vår gemensamma innegård ännu trevligare.

När vi väl har fått en Trädgårdsgrupp så kommer vi vid ett senare tillfälle sätta upp anslag om en gemensam Trädgårdsdag där vi tillsammans hjälps till att fixa och ordna innergården inför sommaren. Detta är frivilligt och har inget med gemensamma städdagen att göra, men självklart trevligt om så många som möjligt vill ställa upp – om inte på planeringsmötet så till Trädgårdsdagen.

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna Morgan (070 239 73 05) eller maila styrelsen@eken8.se

Väl mött!
Styrelsen Brf Eken 8