Dags att inkomma med motioner till årsstämma

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att inkomma med motioner till årsstämman senast den 5 april.

Kallelse till årsstämman kommer att utgå den 9 april och kommer att innehålla alla inkomna motioner tillsammans med styrelsens yrkande. Årsstämman är planerad till den 23 april.

Instruktioner

Viktigt att tänka på är att en motion ska vara utformad som en konkret fråga vilken stäm­man kan ta ställning i och inte enbart som ett allmänt förslag eller önskemål.

Börja gärna skriften med en bakgrunds­beskrivning som förklarar syftet med motionen, för att under­lätta för stämmans deltagare att sätta sig in i frågan.

Ta endast upp ett ämne per motion. Om du har flera ämnen som du vill ska behandlas, lämna istället in flera separata motioner.

Det går bra att lämna in motioner via styrelsens brevlåda i entrén till Rödabergsgatan 10, eller att skicka in via e-post till styrelsen@eken8.se