Månadsbrev oktober-november 2016

Nya grannar
Under oktober/november så välkomnar vi Johan Kihlström och Ingrid Kling, Torsgatan 69. Varmt välkomna till Brf Eken 8.

Inköp av Brandvarnare
Styrelsen har sedan tidigare tagit beslut om att köpa in brandvarnare till medlemmar, detta då det finns restriktioner enligt Brandskyddslagen. Styrelsen ordnar med inköp och bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Det finns en lista utanför tvättstugan där du kan skriva upp ditt namn samt lägenhetsnummer så kommer styrelsen köpa in till dem som önskar. Notera att det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Styrelsen är tacksam om detta kan sättas upp på egen hand, men ta kontakt med styrelsen om du behöver hjälp.

Snökaos
I samband med det snökaos som var så noterade styrelsen lite saker som är bra att tänka på för allas trivsel. Det är viktigt att se till att porten går igen då det lätt hamnar snö och grus mellan tröskeln och dörrens nederkant. Om det behövs så hjälps vi åt att skotta framför porten. Pulkor ska inte förvaras i trappuppgången, utan ställs i barnvagnsrummet eller på innergården. En annan sak att tänka på är att inte låta barnvagnar stå och ”tina” i trappuppgången, det är inte ok att det samlas vatten i trappuppgången. Tänka på allas trivsel och säkerhet.

Ny toalett
Nu har föreningen fått en ny toalett i källaren. Argumentet för att köpa in och installera en ny är att det är bra med en extra om man till exempel renoverar sitt badrum eller om man har en tillställning på innergården så kan man hänvisa sina gäster till toaletten i källaren. Det blev riktigt bra och styrelsen är ”skitnöjda”.

Stamspolning
Snart kommer fastigheten att stamspolas, detta innebära att hanteverkarna kommer behöva tillgång till din lägenhet, vänligen håll ögonen öppna efter anslag om detta. Viktigt att notera är att om styrelsen behöver tillgång till din lägenhet när vi till exempel har hantverkare på plats så måste lägenhetsinnehavaren se till att hantverkare har möjlighet att komma in, styrelsen eller hantverkarna brukar ta emot nycklar och om man inte kan vara hemma eller kan/vill lämna ut nyckel till styrelsen så kan ett förslag vara att lämna den till någon granne. Vi har haft lite problem sedan tidigare och vill därför lyfta upp detta, det är inte ok att ignorera detta samt att föreningen får stå för kostnader som kan bli aktuellt om ett företag måste göra ett till besök utöver det som var meningen från början.

OVK-förbättringar
Det har tidigare gjort OVK-förbättringar i tre lägenheter, hos Essen-Möller, Röshoff samt hos Stackenström. Vi är mycket nöjda med det som har gjorts och finns det en oro för vilka inverkningar detta innebär för din lägenhet så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer allternativ så får ni titta hur det blev hos oss.

Ny elmätare
Byte av elmätarna kommer att utföras, detta är ett byte till modernare elmätare för gemensamt elabonnemang. Detta enligt beslutet på förra årets stämma.

Problem med sopsortering
Trots styrelsens påminnelser, samt uppsatta lappar i soprummet så ignoreras detta. Styrelsen jobbar med bland annat med att få saker och ting bättre för alla medlemmar, men då vi upplever att vissa ignorerar gemensamma regler vi har så måste styrelsen lägga ner tid och energi på helt fel saker. Styrelsen går därför ut med en vädjan, nej ett krav om en skärpning. Nu finns även tjänsten Mobila miljöstation, har du inte möjlighet att forsla bort grovsopor som till exempel El-avfall ta till vara på den tjänsten, du kan anmäla dig via sms så får du en påminnelse om vilka tider dem kommer. Sms:a mobila norrmalm till 71501

Om du går i renoveringstankar
Då styrelsen har fått in kommentarer vad avser renoveringar som sköts mindre bra så har styrelsen nu tagit fram en checklista, i samband med att man söker tillstånd hos styrelsen så finns den checklistan på vår hemsida. Vänligen respektera de förhållningsregler som finns vid renovering så slipper vi osämja grannar emellan. Kom ihåg att du ansvarar för hantverkarna du tar in, du ser till att allt sköts enligt checklistan.

Granen står så grön och grann…
Nu när vi går mot jultider så vill vi be alla som skaffar gran att tänka på att när julen är slut och granen dansar ut så ska man sopa efter sig, lämnar inte barr efter din gran så att dina grannar får med sig det in i sin lägenhet. När du har tagit ut din gran så går inte bara gränsen innanför porten utan även utanför vid entrén, så vänligen sopa där också.

Allmänna saker att tänka på

 • Om det händer något i din lägenhet som t ex stopp i avlopp, läckande rör som kan påverka grannar så måste detta omedelbart meddelas till styrelsen.
 • Nu när det börjar bli kallt ute så är det viktigt att vi håller fönster/dörrar i allmänna utrymmen stängda. Detta kan t ex gälla i trapphuset. Om du öppnar dörren till en av vädringsbalkongerna så är det din skyldighet att se till att den stängs. Har du fest och balkongen används av rökare så är det din skyldighet att se till att det finns en askkopp samt att dörren hålls stängd.
 • Alla som nyttjar tvättstugan ska följa de regler som finns, detta avser framförallt städning.
 • Vi kastar endast hushållssopor i sorummet, annat som hamnar där måste forslas bort och det innebär en onödig kostnad för föreningen.
 • Trevligt med fest, men tänk på dina grannar. Sätt upp anslag så dina grannar vet.
 • Alla hjälps åt med att meddela styrelsen om något har gått sönder. Om t ex en lampa har gått sönder i trappuppgången så förvänta dig inte att din granne ska rapportera det till styrelsen, risken är stor att din granne tänker som du och då blir felet aldrig åtgärdat.
 • Respektera uppsatta skyltar i gemensamma utrymmen, det kan t ex avse att släcka och stänga dörrar i källaren.
 • Cyklar ställer vi i cykelrummet, barnvagnar i barnvagnsrummet.
 • Om ditt förråd i källaren saknar hänglås så vänligen sätt upp en snarast. Om styrelsen ser att ett förråd inte har hänglås så kommer vi att sätta dit ett. Detta för att undvika att det samlas bråte som man lätt vill bli av med och hamnar där.
 • Andrahandsuthyrning får inte ske utan styrelsens godkännande.

Kommande underhållsarbete

 • Elmätare installeras 19-20 januari
 • OVK-förbättringar kommer att ske vecka 5
 • Stamspolning kommer att utföras under 4 dagar, vecka 6

Anslag om detta kommer att finnas när det börjar närma sig.

Styrelsen önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!