Författararkiv: admin

Nytt datum för årsstämman. 23:e april 2013.

På grund av att SBC och vår revisor ännu inte är klara med föreningens årsredovisning för 2012 måste vi härmed meddela ett nytt datum för årsstämma. Ni har tidigare erhållit en kallelse i era brevlådor. Denna kan ni bortse från och istället uppmärksamma den nya kallelse som kommer att delas ut. Innehållet i kallelsen är detsamma med datumet är istället för den 9 april 2013 utsatt till den 23 april 2013 klockan 19.15.

Om ni har några frågor får ni mer än gärna kontakta styrelsen.

Årsstämma 23:e april 2013, 19:15 *Nytt datum*

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till 2013 år årsstämma.

Som vanligt klämmer vi in oss i det gamla styrelserummet i källaren.

Kallelser kommer att anslås i gemensamma utrymmen samt delas ut i brevlådorna. Årsredovisningen kommer också att delas ut i god tid till alla hushåll.

Är ni intresserade av att sitta med i styrelsen kan ni kontakta valberedningen, Ulla-Britt (Torsgatan 69, 5tr) eller någon i styrelsen. Styrelsemedlemmarnas namn hittar ni här på webbplatsen eller på anslagstavlan i källaren.

Radonmätning

I dagarna har styrelsen lämnat ut resultat på radonmätningen till alla er vars dosor vi har hämtat in.

Inga värden i de uppmäta bostäderna överstiger den tillåtna gränsen på 200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter). Snarare tvärt om, väldigt bra värden. Lägenheternas värden är från <20 till 50 (+-20) Bq/m³.
Vi tycker det är skönt att mätningen är genomförd och vi hoppas resterande resultat är lika goda.

Något högt värde i cykelrummet. I sin helhet ligger källaren strax över det tillåtna värdet. Vi återkommer om det krävs åtgärd, eller om det ligger inom felmarginalen.

Vänligen
Michael Stavbäck, Ordförande.

Slutmanglat

I dag är det planerat att den gamla fina mangeln ska ut. Vi har i flera år försökt att hitta ett nytt hem för mangeln men ingen har nappat.

Rummet kommer inledningsvis även i fortsättningen användas som barnvagnsrum, och även beredas plats för cyklar.

Vad framtiden har att erbjuda för gamla mangelrummet återstår att se. Det går bra att lämna in en motion till stämman om du har en idé på nytt användningsområde.

Rester av mangeln

Återvinning papper vs kartong.

En liten påminnelse.
Finns några oklarheter hur ni ska sortera ert papper- och kartongavfall? Snälla läs skyltarna som är uppsatta i anslutning till återvinningskärlen respektive buren.

Papper (ex: dagstidningar, utskrifter, reklamblad…) i de gröna kärlen
Kartong (ex: äggkartonger, tvättmedelskartonger, pizzalådor utan matrester…) i buren.

Vi hoppas ni sorterar rätt även i framtiden.
Ps. Kakelfog, plast och matrester ska inte sorteras som papper. Litet tips på vägen.

Service på torktumlaren

Styrelsen har ringt och beställt service på torktumlaren. På grund av julledigheten, kommer vi antagligen inte hinna få service under 2012.

Snälla, se till att filter rensas ordentligt när ni använder torkskåp och torktumlare. Det blir onödiga kostnader som lätt kan undvikas om medlemmarna håller rent efter sig.

Vi sänker hellre avgifterna än betalar för onödiga servicekostnader.

Radonmätning

Viktig information.
Inom kort kommer vi att påbörja en mätning av radon i fastigheten.

Varför?
Förhöjda radonhalter inomhus är en potentiell hälsofara. Eftersom en radonmätning inte är genomförd tidigare, vill kontrollera så att vår boende miljö är så god som den kan bli i Stockholms innerstad.

När?
Under perioden från tidigast oktober 2012 till januari/februari 2013. Dock minst två sammanhängande månader.

Hur?
Styrelsen kommer att gå runt och dela ut mätarna, och i vissa fall även placera ut dessa lägenheten. Det är två mätare per lägenhet. Till varje mätpaket finns instruktioner hur mätarna ska utplaceras i lägenheten. En ska placeras i sovrummet och en i vardagsrummet.
Efter utplacering får mätarna inte flyttas då detta kan påverka resultatet.

Vem?
Alla lägenheter och lokaler i markplan måste mätas, samt en lägenhet per våningsplan i båda trapphusen. Helst lägenheter i anslutning till hisschaktet.

Avslutningsvis kan vi lugna er med att omkringliggande fastigheter som har genomfört radonmätning, inte påvisar förhöjda radonhalter.

Mer läsning om radon.
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/inomhusmiljo/radon

Vänlig hälsning,
Styrelsen

Intresserad av säkerhetsdörr?

Ni medlemmar som inte har installerat en säkerhetsdörr, är ni intresserade av att installera en?

Kostnaden för dörr och installation får medlemmen själv stå för. Vår tanke är att samla ihop tillräckligt många så vi kan få mängdrabatt hos leverantören.

Mejla styrelsen [a] eken8.se eller knacka på hos Kristin Hammarbäck på Rödabergsgatan 10 om ni är intresserade.