Avstängning av vatten hela fastigheten tisdag 18/2 kl. 09.00-12.00

Som ett led i pågående renovering kommer vattnet i hela fastigheten stängas av tisdag 18/2 från 09:00 till 12:00.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Morgan Essen-Möller (styrelsen@eken8.se)