Informationsblad April 2020

Ordförande har ordet
Det är en väldigt speciell tid vi lever i, men aldrig har Stockholm känts så vänligt. Man
bemöts på gatan med ett leende eller till och med ett hej. Visst kan man fokusera på det
negativa, men det räcker med att se på nyheterna så har man fått sin beskärda del. Det är tid
för att visa vänlighet och att vi är i detta tillsammans.
Min önskan är att vi i vår förening hjälps åt, prata lite (på avstånd) extra med din granne
eller bara säg hej. Ingen ska behöva känna sig ensam och hjälp finns närmaren än man tror,
så var inte rädd att erbjuda en granne hjälp om det behövs och var inte rädd att fråga efter
hjälp om du behöver den.
Vi har medlemmar som tillhör riskgrupper och därför har vi bett städföretagen att torka av
till exempel dörrhandtag på dörrar i alla gemensamma utrymmen extra noga samt så är vi
några i styrelsen som spontant går och torkar också.
Livet går vidare och så även vårt jobb inom styrelsen, även om det känns mindre viktigt så
har inte vårt uppdrag och skyldigheter minskat, utan tvärtom så har vi flera pågående
projekt. Dessa projekt kan du läsa mer om här, men jag vill ändå påminna om att även om det
känns fel i tiden så var dessa projekt inplanerade innan viruset tog sådan spridning.
Jag önskar alla medlemmar en trevlig vår och var rädda om er och håll er friska.

Med vänlig hälsning,
Morgan Essen-Möller

Föreningsstämma
Som en del av er redan har sett så hade styrelsen planerat att hålla föreningsstämma den 16
april 2020. Styrelsen har i samråd med föreningens jurist kommit fram till att skjuta fram
stämman. Enligt föreningens stadgar så ska stämman hållas i april månad, men enligt
Bostadsrättslagen så ska den hållas 6 månader efter föreningens årsbokslut, vilket var 2019-
12-31. Vi i styrelsen hoppas alla medlemmar har överseende med att vi skjuter fram stämman
till senast den 30/6.

I skrivande stund håller Regeringen på att se över tillfälliga lagförslag för hur
bostadsrättsföreningar ska kunna hålla Föreningsstämmor utan att ses fysiskt. Vi är i ett
exceptionellt läge, så styrelsen hoppas alla medlemmar har överseende med hur årets stämma
kommer att hållas samt att planera in det vid ett annat tillfälle än vad vi är vana vid.
Stämman kan komma att hållas digitalt men vi ser även över andra förslag, som att vi håller
den på innergården senare i vår, så vi inte behöver trängas i en lokal. Styrelsen vädjar om
förståelse till att saker och ting blir annorlunda i år men vi garanterar att saker och ting ska
ske enligt lag. Årsbokslut kommer att delas ut som vanligt i god tid innan stämman och våra
revisorer håller just nu på att gå igenom det sista. Så håll ögonen öppna, då vi kommer sätta
upp anslag om när det är dags.

Nya styrelseledamöter sökes till styrelsen
Vi behöver fler till styrelsen, då en ledamot slutar och en går ner som suppleant. I korthet
innebär det att sitta i styrelsen:

 • Kunna vara med på möten 1 gång i månaden.
 • Att ha intresse för hur föreningen går ekonomiskt
 • Kunna ta på sig projekt som vi i styrelsen arbetar fram tillsammans
 • Vara en ”team player” och hjälpa där hjälps behövs
 • Ha ett intresse för hur det ser ut i dom allmänna utrymmena
  Ingen förkunskap krävs, utan vi lär oss på vägen samt att vi har det väldigt trevligt på mötena.

Vill du veta mer så kontakta gärna någon i styrelsen eller maila styrelsen@eken8.se.
Ulla-Britt Björkman (Torsgatan) i Valberedningen finns tillgänglig för frågor och kommer att
gå runt och knacka dörr för att stämma av om vi har någon som är intresserad.
Styrelsen har i samtal med föreningens jurist även kommit fram till att vi bör ha en till i
Valberedningen, är du intresserad av den rollen så passa på att fråga Ulla-Britt när hon är ute
och informerar. Det går även bra att kontakta någon i styrelsen eller mail om du vill veta mer

Fasadrenovering
Nu närmar det sig, det är dags för fasadrenoveringen. Detta avser gatufasaderna mot
Torsgatan och Rödabergsgatan, men inte mot innergården. Styrelsen har i sitt arbete alltid haft
en önskan och ett mål om att renoveringen skulle ske under våren eller hösten. Nu kommer
det ske från april till augusti. Det är många faktorer som gör att arbetet måste utföras under
sommartid men det som brådskar mest är att fasaden på vissa ställen har börjat lossna och
ramlar ner på gatan. Ur säkerhetsperspektiv kan vi därför inte vänta längre med renoveringen,
utan den måste komma igång snarast. Det kommer att uppföras byggställningar mot fasaden
och detta är inte optimalt att ha under sommarmånaderna, men vi hoppas allt ska flyta på bra
och kommer att hålla medlemmarna informerade om hur arbetet fortlöper. Finns det frågor
eller funderingar så tveka inte att kontakta styrelsen via mail. För kännedom så kommer byggarbetarna ha tillgång till de allmänna utrymmena då de behöver tillgång till el och vatten. Dock kommer de att hålla till i en egen barack/vagn utanför huset.

Trädgårdsgruppen
Viktor och Kristina från styrelsen kommer att ansvara för Trädgårdsgruppen. Det kommer en
allmän inbjudan för alla som är intresserade att vara med och hjälpa till med innergården. Det
vore tacksamt om ni som vet att ni nyttjar innergården på sommaren är delaktiga och hjälper
till samt bidrar med förslag och idéer på förbättringar. Även i år så kommer möjligheten att
boka tid för innegården finnas på bokningstavlan och bokningssidan.

Några snabba punkter styrelsen vill informera/påminna om

 • Alla som nyttjar tvättstugan ska städa efter avslutat pass, torka gärna lite extra vid handtag osv i dessa tider.
 • Att tvätta utöver angiven tvättid är absolut inte tillåtet, ingen tvättar före 07.00 och efter
  22.00 (22.30 för att torka kläder). Gör man detta så bryter man mot trivselreglerna och då har styrelsen rätt att ta till andra åtgärder.
 • Vik kartonger, detta finns det information om i återvinningsrummet och ändå noterar
  styrelsen/medlemmar att vissa inte viker/plattar till kartonger. Det gäller alltså att vika alla kartonger som ska kastas, även om behållarna råkar vara tomma.
 • Se till att dörrar är stängda, Porten på Torsgatan stängs ibland inte ordentligt och dörren till soprummet mot Torsgatan står ofta öppen. Som styrelsen har
  informerat om förut så ska du alltid se till att alla dörrar i dom allmänna utrymmena stängs precis lika noga som du stänger din egen ytterdörr.
 • Det är inte ok att förvara privata saker (eller bara dumpa) utanför sina förråd, om detta sker så beställer vi in bortforsling från Jensens Drift vilket kostar och blir en onödig kostnad för föreningen. Detta är en brandsäkerhetsfråga.
 • Allmänna utrymmena är ingen plats för vila eller träning, flera medlemmar vittnar om att
  detta sker och att det känns olustigt att folk vistas i dom allmänna utrymmen på det sättet.
 • När vi i föreningen gör felanmälan till Jensen (till exempel om en tvättmaskin har gått
  sönder) och sätter upp lapp om att detta så vänligen uppge ditt namn på lappen. Det har hänt flera gånger att Jensen inte har gjort uttryckningar för att dom säger att dom inte fått någon felanmälan. Om du skriver ditt namn så vet vi vem som har gjort det och då kanske Jensen får se över sina rutiner om vad som har blivit fel.
 • Styrelsen har upphandlat nya sorteringskärl och ytterligare entreprenör för hämtning i
  soprummet. Från maj månad införs ytterligare sopsortering av plast, glas, och metall. Detta är för allas bekvämlighet, men även för att medlemmar i många fall struntat i vad som ska sorteras i vårt soprum och vad som ska till återvinningsstationen