Förbud att använda hiss – Torsgatan 69

Vi har fått ett brev från Stockholms Stadsbyggnadskontor att vi inte får använda hissen på Torsgatan 69. Enligt ett besiktningsintyg från Inspecta finns det brister som inte är åtgärdade, vilket innebär att fortsatt drift inte är tillåten.

Varför det har gått så långt som till förbud?
Det som vanligtvis sker är att hisskötselföretaget (Hissjouren Ekmans/KONE), per automatik åker ut och åtgärdar felen i besiktningen. När detta är gjort, begär de själva en ombesiktning av Inspecta. Vi i föreningen behöver inte göra någon åtgärd.

Varför det inte har fungerat denna gång beror på att Hissjouren Ekemans AB har gått samman med KONE och i samma veva som detta skedde försvann vårt besiktningsdokumentet hos dem. Detta ska åtgärdas snarast möjligt av KONE.

Så inom kort ska det vara ok att använda hissen som vanligt.

Vänliga hälsningar, Styrelsen