Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-10-06

Ekonomi
Styrelsen kommer att avsätta en underhållsbuffert med en ny kall och snörik vinter i åtanke.

Mangel
Styrelsen undersöker möjligheten att ha en löpande service på mangeln. En ny mangelduk kommer att monteras.

Eventuella skador i samband med sprängningarna
De skador som finns i huset är dokumenterade i fotoväg. Detta för att kunna dokumentera om dessa förvärras i och med sprängningarna av citybanan.

Skoputs
Vi kommer att införskaffa en skoputsborste till varje entre. Detta för att undvika att onödigt grus sprids i huset när vägarna börjar att sandas.

Målning i källaren
Källaren kommer att vitmålas efter att elen är utbytt.

Hundrastgård
Förslag från Normalms stadsdelsförvaltning att anlägga en hundrastgård i Solvändan precis utanför porten Rödabergsgatan. Utformningen av rastgården ska vara av ”lyxvariant” med tak, bänkar och många redskap för hundarna i glada färger. Med andra ord långt bort från den ursprungliga lugna omgivning som Rödabergsområdet har. Styrelsen ställer sig negativa till förslaget försöker påverka så att bygget ej genomförs. För mer info vänligen kontakta Karin Kihlgren.