Kategoriarkiv: Styrelsemöten

Styrelsereferaten

Information om installation av fibernät

Som beslutades på årsstämman har föreningen tecknat ett gruppavtal för bredband via optisk fiber hos leverantören Ownit. Det innebär att ett optiskt fibernät ska installeras i huset och alla lägenheter i föreningen förses med en fiberbox med anslutning till fibernätet.

Preliminär tidplan
Installationen är planerad att börja i slutet av september 2015. Så här ser den preliminära tidplanen för installation ut för närvarande:

  • vecka 39 – 40, Kabeldragning i huset
  • vecka 41 – 42, Installation av fiberboxar i lägenheterna
  • vecka 44, Driftsättning av bredband

Att tänka på
Under installationen av fiberboxarna kommer installatören (TMKData) behöva komma in i medlemmens lägenhet. Varje medlem blir aviserad med installationsdatum via en lapp i brevlådan några dagar innan. Medlemmen kommer själv, eller via ombud, behöva lämna ut lägenhetsnyckel till installatören på morgonen den aviserade installationsdagen.

Frågor till styrelsen via e-post till styrelsen@eken8.se eller via styrelsens brevlåda på Rödabergsgatan 10.

Städdag den 21 maj

Vi sätter igång klockan 17:00 på innergården.

Alla deltar efter förmåga. Efteråt grillar vi lite korv och umgås.

Ifall man inte kan delta skriver man upp sig på listan i källaren och utför sin syssla innan den 29 maj.

Väl mött!

Sophämtning

Nu hämtas våra hushållssopor på måndag och torsdag.

Tänk på att enbart hushållssopor får slängas i våra kärl.

Ps. En rullgardin är INTE hushållssopor.

Radonmätning

Viktig information.
Inom kort kommer vi att påbörja en mätning av radon i fastigheten.

Varför?
Förhöjda radonhalter inomhus är en potentiell hälsofara. Eftersom en radonmätning inte är genomförd tidigare, vill kontrollera så att vår boende miljö är så god som den kan bli i Stockholms innerstad.

När?
Under perioden från tidigast oktober 2012 till januari/februari 2013. Dock minst två sammanhängande månader.

Hur?
Styrelsen kommer att gå runt och dela ut mätarna, och i vissa fall även placera ut dessa lägenheten. Det är två mätare per lägenhet. Till varje mätpaket finns instruktioner hur mätarna ska utplaceras i lägenheten. En ska placeras i sovrummet och en i vardagsrummet.
Efter utplacering får mätarna inte flyttas då detta kan påverka resultatet.

Vem?
Alla lägenheter och lokaler i markplan måste mätas, samt en lägenhet per våningsplan i båda trapphusen. Helst lägenheter i anslutning till hisschaktet.

Avslutningsvis kan vi lugna er med att omkringliggande fastigheter som har genomfört radonmätning, inte påvisar förhöjda radonhalter.

Mer läsning om radon.
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/inomhusmiljo/radon

Vänlig hälsning,
Styrelsen

Intresserad av säkerhetsdörr?

Ni medlemmar som inte har installerat en säkerhetsdörr, är ni intresserade av att installera en?

Kostnaden för dörr och installation får medlemmen själv stå för. Vår tanke är att samla ihop tillräckligt många så vi kan få mängdrabatt hos leverantören.

Mejla styrelsen [a] eken8.se eller knacka på hos Kristin Hammarbäck på Rödabergsgatan 10 om ni är intresserade.

Nymålad fasad

Under ett par dagar i slutet av augusti och i början av september målades den nedre delen av fasaden. Tillsammans med Flüggerfärg kunde vi plocka fram en färg som nära överensstämmer med den gamla.

Fasad är nymålad och lite flammig.
Nymålad fasad Torsgatan 69

 

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2011-12-06

Glöggen sker nu på lördag den 10 december.

Vi väntar på leverans av en radiator till entrén på Rödabergsgatan. Först därefter kan bytet av de trasiga radiatorerna ske.

Byte av stamventiler kommer att ske i början av maj 2012. Vi passar på att redan nu förvarna om att hantverkarna kommer behöva tillgång till alla lägenheter så att systemet kan luftas ordentligt. Vilket innebär bättre inomhusklimat=värme vintern 2012/2013.
Nyckelinsamling kommer att ske i anslutning till detta.

Saneringen i källaren är avslutad.

Det är nu åter tillgång till källaren, förråden och tvättstugan.

Detta var det första steget i vårt byte av stamventiler.
Nästa steg kommer vi att ta preliminärt i början av maj 2012. Det är varmare ute och vi kan tömma systemet på ett säkert och om inte annat behagligare sätt än mitt i vintern.

Vänliga hälsningar
//Styrelsen

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2011-10-04

Inom kort kommer arbetet med byte av trasiga radioatorer/element och montering av nya ventiler till värmesystemet att påbörjas. För att kunna byta ventilerna vilket underlättar kommande service av värmesystemet behöver vi få in alla lägenhetsnycklar under denna period. Ser mer info på lappar som delas ut kommande dagar.

Belysningen i soprummet är fixad.

Torktumlaren i tvättstugan har gett svarta fläckar. Idag var en servicetekniker här, förhoppningsvis har den löst problemet.
Om problemet trots allt kvarstår, meddela någon i styrelsen. Det finns även ett block nere i tvättstugan där ni kan fylla i händelser och eventuella åtgärder.

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2011-03-01

Årsmöte
Styrelsen kommer i dagarna att skicka ut en inkallning till 2011 års årsmöte. Styrelsen hoppas självfallet att så många medlemmar som möjligt kan närvara. Under årsmötet kommer vi att gå igenom föreslagna ändringar av föreningens stadgar. Styrelsen kommer även föreslå att en extra medlem väljs in till styrelsen

Ekonomi
De stora underhållskostnader kostnader som kommer att infalla under 2011 är generell översyn av värmesystem (element, tätning av fönster osv), samt utbyte av el på vinden. Idag står energiförbrukningen av 30% av totala kostnaden i föreningen.

Städdagar
Styrelsen har beslutat att föreningen ska ha ska ha två städdagar per år, en på våren och en på hösten. I samband med dessa kommer det att vara någon form av tillställning. De medlemmar som är med och städar får vara med på fest.