Portlås ur funktion Rödabergs- samt Torsgatan.

Arbetet i källaren har överbelastat elen vilket har medfört till att, i tillägg till mörkläggning av vissa delar av källaren, så fungerar för närvarande inte heller något av portlåsen. Vi arbetar på att få extern hjälp med detta. För att förekomma dyra kostnader ber vi dock alla medlemmar som har kunskap och möjlighet att ta en titt på elsystemet för en felsökning. Vänligen kontakta styrelsen om ni behöver hjälp med att lokalisera elcentral.

Vänliga hälsningar, styrelsen