Referat från styrelsemötet den 18 maj

Städdagen
De medlemmar som inte avser att deltaga vid städningen bjuder på korv vid städdagens slut.

Det har kommit ett förslag att styrelsen förbereder nästa städdag bättre nästa gång genom att ta en runda för att stämma av vad som behövs göras och vad som finns av material och så vidare. Vidare ska dessa ”to-dos” mynna ut till en lista som ska sättas upp på anslagstavlan där alla medlemmar kan skriva upp sig för utförande av lämpliga uppgifter. Målet är att hitta så mycket kompetens som möjligt i huset för att slippa ta in extern hjälp.

Uppgifter på medlemmarna
Det föreligger ett önskemål från styrelsen att ha alla medlemmars telefonnummer och e-postadresser. Detta för att snabbt kunna få tag i medlemmarna vid olika tillfällen. Vi vill även ha uppgifter till eventuella hyresgäster. Styrelsen återkommer till medlemmarna för insamling av information till denna lista. För medlemmarna skull kommer denna lista endast att bli tillgänglig för styrelsen och hanteras enligt PUL, personuppgiftslagen (1998:204).

El i huset
Hela den allmänna elen i huset bör ses över. Idag är det gamla ledningar, trasiga ledningar, dålig belysning i vissa utrymmen samt lampor som inte släcks. Detta bör ses över för att få en mer energieffektiv elförbrukning i föreningen. Vi ska även se över möjligheten för att dra i trefas. Styrelsen kommer att kontakta möjliga leverantörer och för att få ett kostnadsförslag på detta arbete.

Styrelsen
Stockholm, 2010-05-19