Städdag den 21 maj

Vi sätter igång klockan 17:00 på innergården.

Alla deltar efter förmåga. Efteråt grillar vi lite korv och umgås.

Ifall man inte kan delta skriver man upp sig på listan i källaren och utför sin syssla innan den 29 maj.

Väl mött!