Kategoriarkiv: Gemensamma utrymmen

Ommålning tvättstuga, hissar 26-29 november

Ommålning av gemensamma utrymmen i fastigheten inleds nu under hösten. Som en första etapp målas tvättstugan samt hissar och portar på Rödabergsgatan 10 och Torsgatan 69.

Portarna är planerade att målas den 17-18 november, om vädret tillåter. Målning av tvättstuga och hissar kommer att ske parallellt 26-29 november. Under denna tid kommer tvättstugan och hissarna vara stängda för användning.

Trapphuset på Torsgatan 69 kommer att målas om därefter. Planerad tid meddelas senare.

Flytt av barnvagnsförvaring och cykelställ

Styrelsen har beslutat att hyra ut mangelrummet till Everyday Life AB från och med den 1 december. Lars Ekman kommer att sitta i mangelrummet och arbeta med webbdesign.

Av denna anledning kommer barnvagnsförvaring upphöra i mangelrummet. Istället har första delen av cykelrummet avdelats till barnvagnsförvaring.

Denna del har fram tills nu haft ett cykelställ som gjort att cyklarna där begränsar framkomligheten in i cykelrummet.

Detta cykelställ är nu flyttat in i styrelserummet. De cyklar som stod i stället har flyttats längre in i cykelrummet i den mån det är möjligt, samt några har flyttats in i styrelserummet.

Förhoppningsvis leder detta till bättre framkomlighet för både cyklar och barnvagnar.

Radonmätning

I dagarna har styrelsen lämnat ut resultat på radonmätningen till alla er vars dosor vi har hämtat in.

Inga värden i de uppmäta bostäderna överstiger den tillåtna gränsen på 200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter). Snarare tvärt om, väldigt bra värden. Lägenheternas värden är från <20 till 50 (+-20) Bq/m³.
Vi tycker det är skönt att mätningen är genomförd och vi hoppas resterande resultat är lika goda.

Något högt värde i cykelrummet. I sin helhet ligger källaren strax över det tillåtna värdet. Vi återkommer om det krävs åtgärd, eller om det ligger inom felmarginalen.

Vänligen
Michael Stavbäck, Ordförande.

Slutmanglat

I dag är det planerat att den gamla fina mangeln ska ut. Vi har i flera år försökt att hitta ett nytt hem för mangeln men ingen har nappat.

Rummet kommer inledningsvis även i fortsättningen användas som barnvagnsrum, och även beredas plats för cyklar.

Vad framtiden har att erbjuda för gamla mangelrummet återstår att se. Det går bra att lämna in en motion till stämman om du har en idé på nytt användningsområde.

Rester av mangeln

Återvinning papper vs kartong.

En liten påminnelse.
Finns några oklarheter hur ni ska sortera ert papper- och kartongavfall? Snälla läs skyltarna som är uppsatta i anslutning till återvinningskärlen respektive buren.

Papper (ex: dagstidningar, utskrifter, reklamblad…) i de gröna kärlen
Kartong (ex: äggkartonger, tvättmedelskartonger, pizzalådor utan matrester…) i buren.

Vi hoppas ni sorterar rätt även i framtiden.
Ps. Kakelfog, plast och matrester ska inte sorteras som papper. Litet tips på vägen.

Service på torktumlaren

Styrelsen har ringt och beställt service på torktumlaren. På grund av julledigheten, kommer vi antagligen inte hinna få service under 2012.

Snälla, se till att filter rensas ordentligt när ni använder torkskåp och torktumlare. Det blir onödiga kostnader som lätt kan undvikas om medlemmarna håller rent efter sig.

Vi sänker hellre avgifterna än betalar för onödiga servicekostnader.