Uppdatering om värmesystemet 2021-09-27


För ungefär tre veckor sedan byttes alla radiatorventiler och sedan dess har fastighetsskötaren hållit igång en reningsprocess, där man filtrerar bort rost som samlats i rör och radiatorer. Denna process behöver fortsätta upp till två veckor ytterligare. Slutligen monterar rörfirman nya termostater och justerar in temperaturerna. Då ska allt fungera som normalt igen. Detta sista steg tar någon dag att genomföra, givet att de kan komma in i alla lägenheter. Så var uppmärksamma på kommande information om när nycklar behöver samlas in.

Avbryter man reningsprocessen för tidigt finns det risk att de nya ventilerna sätts igen och man får ännu större problem med värmen i vinter. 

Under den tid som återstår för reningsprocessen har man slagit på värmen i systemet lite försiktigt och kommer att trappa upp den vid behov. På grund av att termostater och injustering saknas kommer värmen att vara ojämnt fördelad i huset. Vi ber er ha tålamod med detta. Som det ser ut kommer utetemperaturen håller sig på ungefär samma nivå kommande veckor .

Det ni själva kan göra är att öppna upp de grå plastlocken där de nya ventilerna monterats. När de är fullt utskruvade hindras inte varmvattnet från att cirkulera (temperatur ökar). Likaså kan man skruva igen dem fullt för att stänga flödet (temperatur minskar)